http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/prace_spolecznie_uzyteczne.html

Prace społecznie użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

KTO MOŻE ZORGANIZOWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE?

Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina powinna zawrzeć odpowiednie porozumienie z powiatowym urzędem pracy. Porozumienie określa w szczególności:

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE?

Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

PRZYDATNE INFORMACJE

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (sprawdź aktualne kwoty).

Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Należy pamiętać także o zapewnieniu osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.


Szczegółowych informacji udziela:

 

 Specjalista ds. programów

Marcin Kardela

e-mail: m.kardela

telefon: 77 448 99 05
pokój: II piętro, pokój nr 24


 

 Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 


 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 2 ]
Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych. Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych. 285.26KB pobierz
Wniosek o rozliczenie prac społecznie użytecznych Wniosek o rozliczenie prac społecznie użytecznych 282.88KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj