Dzisiaj mamy: 13 grudzień 2018 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Absolwenci szkoleń [ 1 ]
Absolwenci szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie - 2013 rok Absolwenci szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie - 2013 rok 753.49KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: CIS refundacja świadczeń integracyjnych [ 1 ]
Regulamin refundacji świadczeń integracyjnych CIS.pdf Regulamin refundacji świadczeń integracyjnych CIS.pdf 2.28MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Klub 100 [ 1 ]
Formularz zgłoszeniowy Klub 100 Formularz zgłoszeniowy Klub 100 48KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 4 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 133.5KB pobierz
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS 2.51MB pobierz
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 534KB pobierz
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-RODO.doc wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-RODO.doc 537.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 5 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 76.61KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (20).pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (20).pdf 79.71KB pobierz
regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych 3.17MB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych  Wniosek o organizację prac interwencyjnych 189KB pobierz
Wniosek o rozliczenie prac interwencyjnych Wniosek o rozliczenie prac interwencyjnych 51KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 2 ]
Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 140.15KB pobierz
Wniosek o rozliczenie prac społecznie użytecznych Wniosek o rozliczenie prac społecznie użytecznych 282.88KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia [ 4 ]
Aneks nr 1 do regulaminu 2017.docx Aneks nr 1 do regulaminu 2017.docx 86.92KB pobierz
Forrmularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis Forrmularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis 79.71KB pobierz
Regulamin ref. kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku.pdf Regulamin ref. kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku.pdf 3.81MB pobierz
Wniosek o rozliczenie Wniosek o rozliczenie 84.02KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja części wynagrodzeń dla osób po 50 roku życia [ 4 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 79.66KB pobierz
Regulamin dofinansowanie 50+.pdf Regulamin dofinansowanie 50+.pdf 2.81MB pobierz
Wniosek dofinansowanie po 50r życia.doc Wniosek dofinansowanie po 50r życia.doc 334.4KB pobierz
Wniosek o rozliczenie dofinansowania po 50+.doc Wniosek o rozliczenie dofinansowania po 50+.doc 97.97KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia [ 11 ]
Dyspozycja blokady rachunku bankowego Dyspozycja blokady rachunku bankowego 13.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (20).pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (20).pdf 79.71KB pobierz
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy 149.5KB pobierz
Regulamin dotyczący refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy Regulamin dotyczący refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 7.81MB pobierz
Rozliczenie finansowe ref. koszt. wyp Regionalny Program Operacyjny.doc Rozliczenie finansowe ref. koszt. wyp Regionalny Program Operacyjny.doc 251.5KB pobierz
Rozliczenie finansowe refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy Rozliczenie finansowe refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy 149.86KB pobierz
Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy  (podmiot, szkoła, przedszkole) Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (podmiot, szkoła, przedszkole) 285.5KB pobierz
Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy  (PRODUCENT ROLNY) Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (PRODUCENT ROLNY) 299KB pobierz
Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczacy usługi rehabilitacyjne) Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczacy usługi rehabilitacyjne) 287.5KB pobierz
Załącznik do wniosku: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla rolników) Załącznik do wniosku: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla rolników) 651.17KB pobierz
Zaświadczenie o dochodach dla żyranta Zaświadczenie o dochodach dla żyranta 31.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niepełnosprawni - refundacja wyposażenia [ 3 ]
 Regulamin o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Regulamin o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. 4.45MB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 292.5KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 215KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby do 30 roku życia, która po raz pierwszy podejmie zatrudnienie [ 1 ]
Regulamin refundacji składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku zycia, który po raz pierwszy podejmie zatrudnienie Regulamin refundacji składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku zycia, który po raz pierwszy podejmie zatrudnienie 3.44MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 5 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis roboty publiczne.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis roboty publiczne.pdf 0.97MB pobierz
Regulamin organizowania robót publicznych Regulamin organizowania robót publicznych 3.38MB pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych Wniosek o organizację robót publicznych 300.27KB pobierz
Wniosek o rozliczenie robót publicznych Wniosek o rozliczenie robót publicznych 125.41KB pobierz
Wniosek o zaliczkę na roboty publiczne Wniosek o zaliczkę na roboty publiczne 282.44KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trojstronna umowa szkoleniowa [ 1 ]
Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej 348KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trojstronna umowa szkoleniowa [ 2 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 0.97MB pobierz
Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej Wniosek o sfinansowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej 348KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie cudzoziemców [ 13 ]
Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 392.25KB pobierz
Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykon Rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykon 233.11KB pobierz
Zał. nr 1- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zał. nr 1- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 232.77KB pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja-pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego Zał. nr 2 Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja-pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 53.38KB pobierz
Zał. nr 3 Pełnomocnictwo dla osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG Zał. nr 3 Pełnomocnictwo dla osób fizycznych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG 28KB pobierz
Zał. nr 4 Pełnomocnictwo dla osób prawnych.doc Zał. nr 4 Pełnomocnictwo dla osób prawnych.doc 33KB pobierz
Zał. nr 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o ktorych mowa w art 88 z ust 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zał. nr 5 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o ktorych mowa w art 88 z ust 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 426.96KB pobierz
Zał. nr 6 Zawiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca - Kopia.doc Zał. nr 6 Zawiadomienie o podjęciu pracy przez cudzoziemca - Kopia.doc 25KB pobierz
Zał. nr 7 Zawiadomienie o nie  podjęciu pracy przez cudzoziemca Zał. nr 7 Zawiadomienie o nie podjęciu pracy przez cudzoziemca 25.5KB pobierz
Zał. nr 8 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zał. nr 8 Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 534.22KB pobierz
Zał. nr 9 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88 j ust 1 pkt-3-7-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zał. nr 9 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88 j ust 1 pkt-3-7-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 426.88KB pobierz
Zał. nr 9a Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Zał. nr 9a Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 540.52KB pobierz
Zał. nr 9b Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. Zał. nr 9b Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. 416.21KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 5 ]
Wniosek o wydanie informacji Starosty.doc Wniosek o wydanie informacji Starosty.doc 31KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 83KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 175.01KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy - Załącznik nr 1 Zgłoszenie krajowej oferty pracy - Załącznik nr 1 37KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy - Załącznik nr 1 Zgłoszenie krajowej oferty pracy - Załącznik nr 1 99.96KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych [ 5 ]
Wniosek o zawarcie umowy Wniosek o zawarcie umowy 74KB pobierz
Wniosek o zwrot opłaconych składek Wniosek o zwrot opłaconych składek 69.5KB pobierz
Zał. 1 Formularz informacj przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. 1 Formularz informacj przy ubieganiu się o pomoc de minimis 79.52KB pobierz
Zał. 2 Oświadczenie de minimis Zał. 2 Oświadczenie de minimis 36.5KB pobierz
Zasady zwrotu składek ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnej.pdf Zasady zwrotu składek ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnej.pdf 3.12MB pobierz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl