Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 50+

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
  • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ?

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz są zobowiązani do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu, odpowiednio przez:

  • 6 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 12 miesięcy,
  • 12 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 24 miesięcy.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będziesz do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy utrzymasz zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, zobowiązany będziesz do zwrotu 50 proc. kwoty, o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.


Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów

Tomasz Świetlikowski

e-mail: t.swietlikowski

telefon: 77 448 99 05
pokój: II piętro, pokój nr 24

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Sylwia Pietraszek

e-mail: s.pietraszek

telefon: 77 448 99 05
pokój: II piętro, pokój nr 24

 

 

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60d)


Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja części wynagrodzeń dla osób po 50 roku życia [ 4 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 79.66KB pobierz
Regulamin dofinansowanie 50+.pdf Regulamin dofinansowanie 50+.pdf 350.34KB pobierz
Wniosek dofinansowanie po 50r życia.doc Wniosek dofinansowanie po 50r życia.doc 340.5KB pobierz
Wniosek o rozliczenie dofinansowania po 50+.doc Wniosek o rozliczenie dofinansowania po 50+.doc 112.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2019-06-03 10:44 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl