http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Tarcza_antykryzysowa_COVID-19.html

Tarcza antykryzysowa COVID-19

 

 

 

Pomoc jaką urzędy pracy oferują w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.


➡ Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
(Nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców od 01.04.2020 r.) - nabór ciągły


Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników

Pierwszy nabór wniosków:
od 16.04.2020 r. do 30.04.2020 r. /zakończony

Drugi nabór wniosków:
od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r./zakończony

Trzeci nabór wniosków:
od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r./zakończony

Czwarty nabór wniosków:
od 16.06.2020 r. - nabór ciągły


 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Pierwszy nabór wniosków:
od 16.04.2020 r. do 30.04.2020 r. /zakończony

Drugi nabór wniosków:
od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r./zakończony

Trzeci nabór wniosków:
od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r./zakończony

Czwarty nabór wniosków:
od 16.06.2020 r. - nabór ciągły


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwszy nabór wniosków:
od 21.04.2020 r. do 05.05.2020 r. /zakończony

Drugi nabór wniosków:
od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r./zakończony

Trzeci nabór wniosków:
od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r./zakończony

Czwarty nabór wniosków:
od 16.06.2020 r. - nabór ciągły


 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Pierwszy nabór wniosków:
od 24.06.2020 r. - nabór ciągły


Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Pierwszy nabór wniosków:
od 29.06.2020 r. - nabór ciągły  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Tarcza antykryzysowa COVID-19 [ 1 ]
ulotka_v.2_2_COVID-19_100x210mm.pdf ulotka_v.2_2_COVID-19_100x210mm.pdf 2.06MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pytania i odpowiedzi [ 5 ]
1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 15zzd_07.05.20.docx 1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 15zzd_07.05.20.docx 12.53KB pobierz
1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 15zzd_25.04.20.docx 1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 15zzd_25.04.20.docx 58.76KB pobierz
2. Dofinans. części kosztów prowadz. dz. gospod. dla przedsięb samozatr (15zzc)_23.04.20.docx 2. Dofinans. części kosztów prowadz. dz. gospod. dla przedsięb samozatr (15zzc)_23.04.20.docx 28.13KB pobierz
3. Dofinans. części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzed. (15zzb)_23.04.20.docx 3. Dofinans. części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzed. (15zzb)_23.04.20.docx 54.18KB pobierz
4. Dofinans. części kosztów wynagrodzeń pracowników organiz. pozarząd. (15zze)_23.04.20.docx 4. Dofinans. części kosztów wynagrodzeń pracowników organiz. pozarząd. (15zze)_23.04.20.docx 18.13KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj