http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/wykwalifikowani.html

Wykwalifikowani do pracy

„Wykwalifikowani - do pracy!!!”


Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu było wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych (zdobytych w sposób nieformalny lub pozaformalny).

W projekcie wzięły udział 83 dorosłe osoby zamieszkujące powiat nyski, w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat), które z własnej inicjatywy deklarowały chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Zajęcia przygotowawcze do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 40 godzin zajęć przygotowawczych dla osób przystępujących do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje. Zajęcia przygotowawcze mają służyć przygotowaniu do egzaminu (zapoznanie się ze strukturą i formą egzaminu, wymaganymi zagadnieniami).
  2. Przeprowadzenie egzaminów - w ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskane w nieformalnej lub pozaformalnej.

Termin realizacji projektu:
1 maja 2009 r. – 30 czerwca 2010 r.

Obszar realizacji projektu:
Powiat nyski

Koszt realizacji projektu:
248 900,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 077 4489928).

Grafika : drukuj / nie drukuj