http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/wolentariat.html

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Od 2003 roku w Polsce obowiązuje ustawa O Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie, która reguluje obowiązki i prawa wolontariusza oraz organizacji korzystających z ich pomocy.

Więcej informacji na temat wolontariatu znajdziecie Państwo na poniższych stronach internetowych.

W INTERNECIE O WOLONTARIACIE:

http://www.unic.un.org.pl/

http://www.pah.org.pl/

http://www.workcamps.pl/

http://www.schuman.org.pl/

 

INNE:

Grafika : drukuj / nie drukuj