http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/wojcice.html

Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic

 

Projekt Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

 

Celem ogólnym projektu było organizacja w 2011 roku projektu szkoleniowego skierowanego do 15 kobiet, mieszkanek wsi Wójcice, które poprzez udział w szkoleniach z zakresu gastronomii i zarządzania nabyły nowe kwalifikacje.

 

Grupę docelową projektu stanowiło 15 mieszkanek wsi Wójcice, które wyraziły chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, uczestnictwa w działaniach aktywizujących, rozwijania zainteresowań utrwalających więzi społeczne.

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 

1. Szkolenie "Gastronomia ze zdobieniem stołów i potraw oraz elementami przedsiębiorczości" dla 10 uczestniczek projektu.

Podczas szkolenia uczestniczki zapoznały się zarówno ze sztuką gotowania i przyrządzania potraw jak i pieczeniem ciast. Dodatkowo szkolenie zostało poszerzone o moduł dotyczący przedsiębiorczości - dzięki temu kobiety uzyskały narzędzie dzięki któremu mogą "wyjść" ze swoimi usługami realizowanymi w ramach Koła Gospodyń Wiejskich na teren całego województwa.

Szkolenie to zapewniło odpowiednie przygotowanie uczestniczek do obsługi okolicznych imprez m.in. Lata Kwiatów w Otmuchowie, Dni Nysy, a także dożynek i obsługi ruchu turystycznego w Wójcicach.

 

2. Szkolenie "Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wraz z elementami florystyki i przedsiębiorczości" dla 5 uczestniczek projektu.

Podczas szkolenia uczestniczki zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi florystyki i bukieciarstwa, a także dowiedziały się jak sprawnie zorganizować i zarządzać gospodarstwem agroturystycznym.

Położenie wsi Wójcice nad samym brzegiem Jeziora Nyskiego sprawia, iż jest to idealne miejsce na stworzenie gospodarstwa agroturystycznego - wiedza jaka została przekazana uczestniczkom projektu pozwoli im na utworzenie i sprawne zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym. Moduł florystyki wraz z elementami przedsiębiorczości jest dodatkowym atutem przy ewentualnej działalności agroturystycznej - piękne kwiaty i umiejętność sprzedania się będą zachęcały gości do odwiedzenia ich gospodarstwa.

 

Dzięki szkoleniom i usamodzielnieniu się uczestniczek projektu przełamane zostały stereotypy w postrzeganiu roli kobiety na wsi - od typowej gospodyni domowej do przedsiębiorczej kobiety, która nie boi się inwestować w swoją osobę i potrafi zyskać pracę, środki finansowe oraz przede wszystkim satysfakcję.

 

Okres realizacji: 01.11.2010 – 31.05.2011

Koszt: 40.160,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 77 4489928).

Grafika : drukuj / nie drukuj