Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (I)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 - 07. Konkurencyjny rynek pracy

Działanie RPO WO 2014-2020 - 07.01.  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (I)”

Cel projektu.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim.

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

a) kobiety,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e)
osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
g) migranci 
powrotni i imigranci.

Udział osób, które nie zostały ujęte w pkt a) - g), nie przekroczy 10% wszystkich uczestników projektu.

Formy wsparcia:

  • staże,
  • szkolenia,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • prace interwencyjne,
  • zwrot kosztów dojazdu do pracy.
Ogólna wartość projektu:
4.487.200,00  zł

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Dorota Hutyra
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail: d.hutyra(at)pup.nysa.pl
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2015-11-13 12:45 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl