Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (I)


OŚ PRIORYTETOWA I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (I)”

Cel projektu.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie nyskim.

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 349 (K=179, M=170) osób poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należących do tzw. kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).


Formy wsparcia:

  • staże,
  • bony stażowe,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia zawodowe,
  • bony szkoleniowe,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • prace interwencyjne.
Ogólna wartość projektu:
2.819.000,00  zł

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Maciej Krzysik
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2015-11-13 12:32 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl