Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Stypendium za kontynuowanie nauki

UWAGA!

Od dnia 01.01.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie przyznaje stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Warunki otrzymania stypendium:
Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie podjęła dalszą naukę:
  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Wysokość stypendium:
100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z poźn. zm.).
Okres przysługiwania:
  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
  • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.
Szczegółowe informacje:
telefon 77 4489925 Halina Kryus
pokój 27
e-mail

Regulamin stypendium naukowe

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2016-01-14 10:33 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl