Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Środki na podjecie działalności gospodarczej

Starosta, ze środków PFRON, może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która:

  • złoży stosowny wniosek Wn-O wraz załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007r. nr 194, poz. 1403 z późn.zm.).

Szczegółowe warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków określa Regulamin.

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

Wypłata środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

Osoba, która otrzymała dotację, nie może podjąć zatrudnienia, w okresie 24 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.Osoba, która otrzymała z PFRON-u jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem w spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Dotacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Nysa środków finansowych z PFRON.

Szczegółowe informacje:
telefon +48 77 44 89 919
pokój 25
e-mail
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niepełnosprawni [ 3 ]
Dokumenty dla poręczycieli Dokumenty dla poręczycieli 23.84KB pobierz
Regulamin przyznawania dotacji ze środków PFRON.pdf Regulamin przyznawania dotacji ze środków PFRON.pdf 6.76MB pobierz
Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 367.57KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marek Rymarz 2011-07-02 17:57 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl