http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/rejestracja1.html

Rejestracja

KOMUNIKAT.

Informujemy, że  rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00. Jednocześnie przypominamy, że na stronie dostępna jest funkcjonalność rejestracji on-line.

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

Grafika : drukuj / nie drukuj