http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/refundacja_kosztow_opieki.html

Refundacja kosztów opieki

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

a) osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną,

 

Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się: osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Szczegółowe warunki dokonywania refundacji kosztów opieki określa Regulamin.

Szczegółowe informacje:
telefon

774 489 925 Halina Kryus

pokój 27, II piętro
e-mail
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki [ 4 ]
Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki 300KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.doc Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.doc 315.5KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zalezną.doc Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zalezną.doc 315.5KB pobierz
Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 oraz osobą zależną Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 oraz osobą zależną 1.62MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj