Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

POLECANE LINKI

www.funduszeeuropejskie.gov.pl Portal Funduszy Europejskich to kompleksowe źródło wiedzy na temat możliwości, jakie stwarzają dotacje Unii Europejskiej.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty Strona Sieci Punktów Informacyjnych FE.
ec.europa.eu/index_pl.htm Strona Komisji Europejskiej.
www.forum.funduszeeuropejskie.gov.pl Forum o Funduszach Europejskich
www.euroman.gov.pl Edukacyjny portal dla dzieci i młodzieży o Funduszach Europejskich
www.mapadotacji.gov.pl Serwis internetowy Mapa Dotacji UE prezentuje przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich.
www.umwo.opole.pl Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zarząd Województwa Opolskiego jest Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013.
www.rpo.opolskie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013
www.ocrg.opolskie.pl Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - jego najważniejszym zadaniem jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego w województwie opolskim. OCRG pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
www.pokl.opolskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim oraz w ramach Funduszu Pracy.
www.roefs.opole.pl
Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego (RO EFS)
Został utworzony, aby ułatwić mieszkańcom Opolszczyzny dostęp do informacji o możliwościach skorzystania z pieniędzy unijnych, przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
www.inwestycjewkadry.info.pl Na stronie znajduje się baza ofert szkoleniowych, która obejmuje zarówno szkolenia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, jak i inne dostępne na rynku.
www.poig.gov.pl Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
www.rif-opole.pl Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) – wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – misją PARP jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.
www.ewt.gov.pl Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
www.cz-pl.eu Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 2007-2013
www.pois.gov.pl Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
www.arimr.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
www.nyskieksięstwo.turystyka.net Informacje na temat Lokalnej Grupy Działania stowarzyszenia działającego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (gminy: Głuchołazy, Nysa, Paczków i Otmuchów).
www.odnowawsi.eu Wykaz funkcjonujących Lokalnych Grup Działania na terenie województwa opolskiego, które dzięki opracowanych Lokalnych Strategii Działania (LSR), mogą skutecznie aplikować o środki, jakie zostały przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla osi 4 Leader.
www.orfpk.opole.pl Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
Jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. Beneficjentami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
www.inkubator.uni.opole.pl Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
www.oig.opole.pl Opolska Izba Gospodarcza
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Piotr Chomyn 2011-12-30 11:23 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl