http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/prow.html

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

Do celów priorytetowych należy: poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami; poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
OŚ IV Leader

Instytucja nadzorująca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Żelazna 59,
00-848 Warszawa
tel. +48 800-38-00-84, 
fax +48 22-318-53-30

Więcej informacji:

www.arimr.gov.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj