http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/pozyczka_szkoleniowa.html

Pożyczka szkoleniowa

Czym są pożyczki szkoleniowe?

Pożyczki szkoleniowe to pożyczki udzielane na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawane na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę szkoleniową?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem pożyczki szkoleniowej, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o jej udzielenie.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki szkoleniowej?

Dzięki pożyczce szkoleniowej uzyskasz możliwość sfinansowania szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka szkoleniowa umożliwi Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zdobędziesz także nowe doświadczenie i zwiększysz swoje szanse na zdobycie zatrudnienia lub utrzymanie obecnego stanowiska pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przydatne informacje

Pożyczka jest nieoprocentowana.

Jeśli jednak:

pożyczka podlegać będzie zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

Szczegółowe informacje:
telefon 77 4489906;
pokój nr 27, II piętro
e-mail

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 1 ]
Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia 340.5KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj