Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

PO KL

Zdobywcy rynku - Poddziałanie 6.1.1

kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych posiadających co najwyżej wykształcenie zawodowe.

więcej...

 

UWIERZ W SIEBIE - Poddziałanie 7.2.1

"UWIERZ W SIEBIE" - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

więcej...

  

40 MŁODYCH - WSPÓLNY CEL - Poddziałanie 7.2.1

kompleksowe wsparcie osób do 30. roku życia zamieszkujących na terenie jednej z pięciu gmin: Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Otmuchów i Kamiennik.

więcej...

 

,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż '' - Działanie 1.2

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej...

 

Mały Wielki Nysanin - Poddziałanie 6.1.1

w ramach projektu kompleksowym wsparciem zostaną objęte 84 osoby długotrwale bezrobotne. Wartością dodaną będzie powstanie żłobków.

więcej...


Doradca na 5 - Poddziałanie 6.1.1

"Doradca na 5" - kompleksowe wsparcie osób długotrwale bezrobotnych po 50. roku życia.

więcej...

 Człowiek - Nadzieja - Zaufanie - Praca - Działanie 7.4

"Człowiek - Nadzieja - Zaufanie - Praca" - Wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych

więcej... 

szCOOL się! - Poddziałanie 9.6.2

"szCOOL się!" - szkolenia językowe i komputerowe dla osób bezrobotnych

więcej...

 

KALEJDOSKOP PRACY 2014 - Poddziałanie 6.1.3

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt KALEJDOSKOP PRACY 2014.

więcej...

 

Akademia Aktywności Społecznej - Poddziałanie 7.2.1

"Akademia Aktywności Społecznej " - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

więcej...

 Kobiety z Bielic - CZAS NA NAS - Działanie 9.5

"Kobiety z Bielic - CZAS NA NAS".Głównym celem projektu jest stworzenie jego uczestniczkom możliwości rozwoju pasji i zainteresowań.

więcej...

WYkwalifikowani - do pracy!!! - Działanie 9.3

"Wykwalifikowani do pracy" - jest wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

więcej...

Opolskie - ludzie, pasja, sport - Poddziałanie 8.1.1

"Opolskie - ludzie, pasja, sport" - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych.

więcej...

Nysa - miasto budzi się... - Działanie 6.2

"NYSA - miasto budzi się ..." (Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

więcej...

KALEJDOSKOP PRACY 2009 - Poddziałanie 6.1.3

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt KALEJDOSKOP PRACY 2009.

więcej...

BLIŻEJ KLIENTA - Poddziałanie 6.1.2

BLIŻEJ KLIENTA – upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

więcej...

GO!spodynie - Poddziałanie 6.1.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt GO!Spodynie

więcej...

KALEJDOSKOP PRACY 2008 - Poddziałanie 6.1.3

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt KALEJDOSKOP PRACY 2008.

więcej...

Brat Albert i dwunastu ochotników - Działanie 7.3

Brat Albert i dwunastu ochotników - projekt skierowany do 12 mieszkańców Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Bielicach.

więcej...

Brat Albert i dwunastu ogrodników - Działanie 7.3

Brat Albert i dwunastu ogrodników - projekt skierowany do 12 mieszkańców Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Jasienicy Górnej.

więcej...

KALEJDOSKOP PRACY 2010 - Poddziałanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt KALEJDOSKOP PRACY 2010.

więcej...

A po nocy przychodzi dzień - Działanie 9.3

"A po nocy przychodzi dzień" - wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

więcej...

 

SEPTEM SIDERA - Działanie 9.5

"SEPTEM SIDERA" - wsparcie mieszkanek wsi Koperniki

więcej...

Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic - Działanie 6.3

"Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic" - wsparcie mieszkanek wsi Wójcice

więcej...

KALEJDOSKOP PRACY 2011 - Poddziałanie 6.1.3

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekt KALEJDOSKOP PRACY 2011.

więcej...

 

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą - Poddziałanie 2.2.1

"I Ty możesz zostać przedsiębiorcą" - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

więcej...

 

Tęcza kompetencji zawodowych - Działanie 9.3

"Tęcza kompetencji zawodowych" - wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

więcej...

 

Tęcza kompetencji turystycznych - Działanie 6.3

"Tęcza kompetencji turystycznych" - Inicjatywa lokalna podjęta przez mieszkańców wsi Kozielno

więcej...

 

inNOWAcyjna NYSA - Poddziałanie 8.1.2

"iNOWAcyjna NYSA" - w ramach projektu zostanie zawiązane partnerstwo lokalne na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w regionie.

więcej...

 

BLIŻEJ KLIENTA II - Poddziałanie 6.1.2

"BLIŻEJ KLIENTA II" - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

więcej...

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2016-06-06 13:32 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl