http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/pierwszy.html

Pierwszy krok

PROGRAM SPO RZL  DZIAŁANIE 1.2 PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

Projekt pt. PIERWSZY  KROK

Cel projektu

Celem projektu jest udzielenie pełnego wsparcia poprzez realizowanie działań wspierających i promujących zatrudnienie oraz samozatrudnienie bezrobotnej młodzieży z powiatu nyskiego.

Kto może skorzystać?

Zakładane rezultaty

Projekt zakłada wszechstronną pomoc 550 osobowej grupie młodych osób poprzez skierowanie ich na staże, szkolenia, oraz przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia

Koszt realizacji projektu: 1.931.547,00 zł

Termin realizacji: od 01.02.2006r. do 31.01.2007r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela

p. Anna Diakowska
PUP Nysa tel. 077 448 99 28

Grafika : drukuj / nie drukuj