Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Kalejdoskop pracy 2009

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekt: „KALEJDOSKOP PRACY”

Cel projektu.
Głównym celem projektu jest wsparcie procesu zatrudnienia uczestników projektu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia tych osób.
Celami szczegółowe natomiast to:
 • niwelowanie istniejących barier w zatrudnieniu,
 • wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu,
 • połączenie umiejętności, doświadczenia i kompetencji uczestników projektu z potrzebami rekrutacyjnymi lokalnych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z projektu?
Grupę docelową stanowią głównie osoby bezrobotne, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją zawodową:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni

Zakładane rezultaty
Głównymi rezultatami twardymi projektu jest aktywizacja zawodowa 637 osobowej grupy bezrobotnych w ramach staży, przygotowania zawodowego, szkoleń zawodowych, przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy

Formy wsparcia:

 • staże – 351 osób,
 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 11 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 34 osób,
 • szkolenia zawodowe -  241 osób.
Ogólna wartość projektu:
3.304.807,88 zł

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
p. Maciej Krzysik
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2014-04-22 07:02 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl