Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

GO!Spodynie

Projekt jest finansowany z Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

TYTUŁ PROJEKTU:

Kto może skorzystać?
Kobiety pozostające bez zatrudnienia (nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy), które:

 • ukończyły 45 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich,
 • mają co najwyżej wykształcenie średnie.

Cele projektu:

 • wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestniczek projektu,
 • niwelowanie wśród pracodawców istniejących barier w zatrudnianiu kobiet powyżej 45 lat,
 • budowanie i umacnianie poczucia własnej wartości wśród uczestniczek projektu,
 • dostarczanie indywidualnych usług o charakterze szkoleniowym uczestniczkom projektu przy zachowaniu korelacji z potrzebami rekrutacyjnymi lokalnych przedsiębiorców,
 • wsparcie uczestniczek projektu w likwidowaniu barier umożliwiających podjęcie pracy,
 • pomoc uczestniczkom projektu w rozwoju zawodowym i uzyskaniu satysfakcjonującej pracy.

Zakładane rezultaty:
Projekt zakłada pomoc w uzyskaniu nowych i podwyższeniu posiadanych kwalifikacji zawodowych przez 25 uczestniczek projektu poprzez objęcie ich m.in. Indywidualnymi Planami Działań, szkoleniami oraz praktykami  zawodowymi. W rezultacie uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 20 uczestniczek projektu.

Formy wsparcia:

 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • warsztaty aktywizujące,
 • Indywidualny Plan Działania,
 • szkolenia:
  • kurs kroju i szycia,
  • opiekun osób starszych,
  • handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera,
 • roczne praktyki zawodowe.


Termin realizacji: od 01.07.2008 r. do 30.04.2010 r.

Koszt realizacji projektu:761 892,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, tel. 077 44 89 928

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: IntraCOM Katowice 2010-11-27 15:16 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl