Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

STANDARDY FUNKCJONOWANIA

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 • Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują dwa rodzaje usług informacyjnych:
 1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:
  1. diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
  2. informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
  3. przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)
 2. wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:
  1. informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
  2. informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
  3. informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
  4. wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
  5. informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym:
   1. o rodzajach kontroli,
   2. o instytucjach uprawnionych do kontroli,
   3. o obowiązujących procedurach i terminach kontroli,
   4. o sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
  6. organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne.

II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich (zobacz więcej w zakładce Wydawnictwa i publikacje Odsyłacz)
 • Punkty Informacyjne organizują spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:
  1. Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej
  2. Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne
  3. Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania
  4. Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
  5. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

IV. PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”

Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 • 15 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie oprócz województwa śląskiego,
 • Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ (dla inwestorów zagranicznych),
 • 78 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach.

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają  Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało odpowiednie Porozumienia.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział ds. Funkcjonowania Sieci PIFE, Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działa we współpracy z Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu ,,System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013"


Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Piotr Chomyn 2014-02-13 07:43 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl