http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/finansowanie_egzaminow.html

Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji

Czym jest finansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji przyznawane jest na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek oraz inne, niezbędne załączniki, w szczególności:

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania kosztów egzaminów i licencji?

Dzięki dofinansowaniu kosztów egzaminów i licencji pogłębisz swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.

Przydatne informacje

Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisze z Tobą umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

Dodatkowo starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez osobę bezrobotną kosztów przejazdu na egzamin.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

Szczegółowe informacje:
telefon 77 4489906;
pokój nr 27, II piętro
e-mail

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Koszty egzaminu / uzyskania licencji [ 1 ]
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu.doc Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu.doc 315KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj