Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji

Czym jest finansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji przyznawane jest na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek oraz inne, niezbędne załączniki, w szczególności:

  • dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej,
  • dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania kosztów egzaminów i licencji?

Dzięki dofinansowaniu kosztów egzaminów i licencji pogłębisz swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.

Przydatne informacje

Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisze z Tobą umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

  • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  • zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  • zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub uzyskaniu licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Dodatkowo starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez osobę bezrobotną kosztów przejazdu na egzamin.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

Szczegółowe informacje:
telefon 77 4489906;
pokój nr 27, II piętro
e-mail

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Koszty egzaminu / uzyskania licencji [ 1 ]
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu.doc Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu.doc 315KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Sylwia Pietraszek 2017-01-18 13:37 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl