http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/ewt.html

EWT

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna. Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych.

W ramach EWT realizowane są programy:

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Litwa – polska 2007-2013
Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013
Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Program Współpracy Transregionalnej INTERREG IV C
Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
tel. +48 22 501 51 05, 22 501 51 55
fax +48 22 501 51 56

Więcej informacji:

www.ewt.gov.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj