http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/eures_t_beskydy.html

Eures T Beskydy

Zasoby ludzkie EURES-T Beskydy

Priorytety EURES na lata 2007-2010

Rozwój zasobów ludzkich - szkolenie na poziomie narodowym

Tytuł  działania

Zasoby ludzkie EURES-T Beskidy

Instytucja odpowiedzialna

Centrum Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Bratysławie (Słowacja)

Termin

2008 - 2009

Cele:

  • utrzymywanie wysokiego poziomu i jakości świadczonych usług przy pomocy kompetentnego personelu - wyszkolonych doradców EURES-T,
  • zapewnienie właściwego wykonania działań partnerstwa przy pomocy wyszkolonych doradców EURES-T.

Opis:

Szkolenie doradców EURES - T

W celu zwiększnia liczby działań związanych z mobilnością transgraniczną planujemy oprócz doradców EURES działających w publicznych służbach zatrudnienia w krajach Partnerstwa wyszkolić także 6 doradców EURES-T spośród partnerów socjalnych (szkolenie na poziomie podstawowym - Initial Training). Chcemy również poszerzyć wiadomości z zakresu mobilności transgranicznej doradców EURES działających  w ramach publicznych służb zatrudnienia (szkolenie na poziomie zaawansowanym - Advanced Training Cross border issues).

Zadania/ Partnerzy:

Wybrać odpowiednich kandydatów na stanowiska doradców EURES - strony umowy podane w umowie ramowej EURES-T Beskidy

Znaczenie dla beneficjentów:

Przez uczestnictwo wybranych pracowników w szkoleniu doradców EURES-T zwiększy się ich możliwość profesjonalnego świadczenia odpowiednich usług i informacji o sieci EURES, jej możliwościach dla rozwoju regionów i o służbach Partnerstwa EURES-T Beskidy.

Oczekiwane rezultaty/ Metoda oceny:

6 wyszkolonych doradców EURES - T spośród partnerów socjalnych i 3 wyszkolonych doradców EURES - T z publicznych służb zatrudnienia.

Potencjalne ryzyko:

  • brak zainteresowania podanym stanowiskiem,
  • niewystarczające zdolności językowe
Grafika : drukuj / nie drukuj