http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/dostep_do_baz.html

Dostęp do baz danych

Każda osoba (nawet jeśli nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy), która będzie zainteresowana uzyskaniem umiejętności poszukiwania pracy lub samozatrudnieniem może skorzystać z:

 

Grafika : drukuj / nie drukuj