http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/brat2.html

Brat Albert i dwunastu ogrodników

"Brat Albert i dwunastu ogrodników" projekt realizowany w ramach Działania 7.3 PO KL Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu konserwacji oraz dekoracji terenów zielonych połączone z kursem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy projektu otrzymają kwalifikacje, które zostaną wykorzystane przez nich na rynku pracy dzięki czemu będą mogli podjąć zatrudnienie lub własną działalność i tym samym rozpocząć proces wychodzenia z bezdomności.

Projekt skierowany jest do 12 mieszkańców schroniska dla bezdomnych w Jasienicy Górnej.

Cele szczegółowe to:
- dostarczenie usług o charakterze szkoleniowym dla uczestnikom projektu, zgodnych ze zdiagnozowanymi przez nich samych potrzebami;
- wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu;
- podjęta oddolna inicjatywa na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich;
- podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji oraz wzmocnienia ich wiary w siebie.Termin realizacji projektu:

1 września 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Obszar realizacji projektu:
Powiat nyski - gmina Otmuchów

Koszt realizacji projektu:
43.250,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (I piętro, pok. 10, tel. 077 4489928).

Grafika : drukuj / nie drukuj