http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/abc_bezrobotnego.html

ABC Bezrobotnego

Pamiętaj. Podanie konta bankowego, na które możemy przelewać zasiłek sprawi, że szyciej otrzymasz należne Ci świadczenie.

 

W tej zakładce znajdziesz informacje związane ze statusem osoby bezrobotnej oraz wypłatą świadczeń. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania skorzystaj z możliwości zadania pytania za pomocą e-zapytania.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). 

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. 

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

Grafika : drukuj / nie drukuj