Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Uwierz w siebie

 

Projekt UWIERZ W SIEBIE

Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie co najmniej 6 miesięcy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami OPS i zamieszkujących teren powiatu nyskiego, w tym:

- 15 osób w wieku 15-30 lat,

- 15 osób w wieku 50-64 lata.

 

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem w latach 2013-2015 30 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren powiatu nyskiego i uzyskanie do końca kwietnia 2015 r. zatrudnienia przez co najmniej 8 osób.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego oraz psychologa. Zakres tematyczny spotkań będzie obejmował m.in. diagnozę preferencji zawodowych i potencjału, a także obecnej sytuacji zawodowej i dotychczasowej aktywności w tym zakresie, preferencji i zainteresowań zawodowych.

Zidentyfikujemy także problemy doświadczane przez uczestników i pomożemy im w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych.

 

W ramach zajęć w Klubie Pracy uczestnicy skorzystają z pomocy partnerskiego klubu wsparcia.

 

Dla uczestników proponujemy dodatkowo kompleksowe szkolenia z kompetencji kluczowych oraz zawodowe, pozwalające zdobyć kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy. Będą to m.in. 40 godzinne szkolenie UWIERZ W SIEBIE prowadzone przez psychologa obejmujące zagadnienia takie jak:

- samopoznanie i budowanie poczucia własnej wartości,

- trening asertywności,

- komunikacja interpersonalna,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

- umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

 

Przewidujemy także szkolenie Z KOMPUTEREM NA TY, które ma na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych. Obsługa komputera połączona z wykorzystaniem internetu do kontaktu z pracodawcami oraz obsługa standardowych programów wykorzystywanych w pracy, pomoże osobom w dotarciu do większej liczby pracodawców i wykonywaniu pracy z komputerem.

 

Tematyka szkoleń zawodowych będzie dobierana indywidualnie dla każdego uczestnika/czki projektu, zgodnie z określoną w Indywidualnym Planie Rozwoju ścieżką, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji.

 

Po zakończeniu szkoleń zawodowych kolejnym etapem wsparcia będzie objęcie każdego uczestnika opieką pośrednika pracy. Jego rola będzie polegała na pomaganiu w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia założeń, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Pośrednicy pracy będą wspierać klienta m.in. w przystosowaniu do miejsca pracy, we wzmocnieniu jego motywacji i skuteczności w wykonywaniu obowiązków, w budowaniu prawidłowych relacji z pracodawcą i współpracownikami.

Następnie dla każdego z uczestników zorganizujemy 12 miesięczny staż, płatny 1500 zł brutto/m-c, rodzaj wykonywanej pracy będzie zależał od indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz profilu zrealizowanego szkolenia zawodowego.

 

W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnikom będzie przysługiwał zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie www.pup.nysa.pl oraz pod numer telefonu 77 448 99 28.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2014-08-04 16:16 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl