http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Tecza_turyst.html

Tęcza kompetencji turystycznych

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Projekt ”Tęcza kompetencji turystycznych”

Projekt jest lokalną inicjatywą przygotowaną w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wsi  Kozielno – Pani Sołtys w ich imieniu  zwróciła się do Urzędu Pracy z prośbą o pomoc w aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

 

W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy wsi Kozielno pozostający bez zatrudnienia, tj.:

- bezrobotni zarejestrowani w Powiatowy Urzędzie Pracy w Nysie

- nieaktywni zawodowo,

którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, uczestnictwem w działaniach aktywizujących i rozwijaniem zainteresowań utrwalających więzi społeczne.

 

Działania zaplanowane w projekcie wynikają bezpośrednio ze wskazanych przez mieszkańców Kozielna potrzeb:

 

Dzięki usytuowaniu wsi nad brzegiem Jeziora Paczkowskiego możliwe będzie wykorzystanie nabytych w ramach szkoleń umiejętności w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi, a tym samym stworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

Dodatkowo w celu zwiększenia motywacji do podjęcia zatrudnienia wszyscy uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym. Doradca zaplanuje we współpracy z każdym z nich odpowiednią drogę rozwoju zawodowego – Indywidualny Plan Działania.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 – 30.06.2012 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 077 4489928)

Grafika : drukuj / nie drukuj