http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Szkolenia_osob_niepelnosprawnych_z_PFRON.html

Szkolenia osób niepełnosprawnych z PFRON

 

 

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako poszukujące pracy, które nie pozostają w zatrudnieniu ( pobierające rentę, zasiłek stały itp.) mogą złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia, w szczególności w razie :

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Szkolenie może odbywać się w :

 Koszty szkolenia obejmują w szczególności:

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia osób niepełnosprawnych z PFRON [ 1 ]
Wniosek o szkolenie indywidualne ze środków PFRON Wniosek o szkolenie indywidualne ze środków PFRON 311.5KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj