Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Szkolenia osób niepełnosprawnych z PFRON

 

 

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako poszukujące pracy, które nie pozostają w zatrudnieniu ( pobierające rentę, zasiłek stały itp.) mogą złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia, w szczególności w razie :

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Szkolenie może odbywać się w :

 • instytucjach szkoleniowych,
 • w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

 Koszty szkolenia obejmują w szczególności:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo całości,
 • koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia osób niepełnosprawnych z PFRON [ 1 ]
Wniosek o szkolenie indywidualne ze środków PFRON Wniosek o szkolenie indywidualne ze środków PFRON 311.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2018-07-17 10:27 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl