http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Status_osoby_niepełnosprawnej.html

Status osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z uprawnień m.in. dotyczących czasu pracy, zatrudnienia w porze nocnej  i godzinach nadliczbowych, dodatkowej przerwy w pracy, wymiaru urlopu oraz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Bliższe informacje:


Grafika : drukuj / nie drukuj