Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Schematom stop

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

                                                                                                                                                                                                          

 


,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż ''

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  w listopadzie 2013 r. przystąpił do realizacji części pilotażowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Pilotaż realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i intergracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe Instytucji Pomocy i Intergracji Społecznej.

 

Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Partnerzy to:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;

- Ośrodek pomocy Społecznej w Głuchołazach;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie realizacji projektu kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i w efekcie usamodzielnienie tych rodzin od pomocy systemowej tak, by mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Projekt przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

  1. Moduł zatrudnieniowo – edukacyjny.
  2. Moduł społeczny i integracyjny.
  3. Moduł rodzinny.
  4. Moduł sport i kultura.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rezultaty projektu

Wsparciem objętych jest 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nyskiego, pełnych i niepełnych, zarejestrowanych w systemie pomocy społecznej dotkniętych problemem bezrobocia, wskazanych przez pracowników socjalnych w tym: 3 rodziny z Gminy Głuchołazy, 4 rodziny z Gminy Nysa, 3 rodziny z Gminy Łambinowice.

Szczegółowy zakres pomocy został ustalony po sporządzeniu diagnozy rodzin poprzez określenie sytuacji rodziny, wskazanie mocnych i słabych stron oraz zdefiniowanie potrzeb. Projekt odpowiada na potrzebę stosowania kompatybilnego systemu wsparcia i pomocy przy wykorzystaniu potencjału dwóch jego filarów, a także na przetestowaniu nowych instrumentów takich jak, kontrakt rodzinny, rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, które w perspektywie horyzontalnej mogłyby być nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi dla systemu rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach przewidzianych działań będzie stosowana koordynacyjna metoda oddziaływania na całą rodzinę zagrożoną wykluczeniem społecznym, a nie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie po stronie pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej istnieje ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy z instytucjami rynku pracy wobec sytuacji rodzin będących w ubóstwie z powodu bezrobocia.

Etapy realizacji projektu - Schematom STOP! … :

  1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę
  2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej MGI.
  3. Opracowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej.
  4. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
  5. Objęcie 10 rodzin wielodzietnych programem aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
  6. Utworzenia Centrum dla Rodzin.

Okres realizacji: 15.11.2013 r. – 31.03.2015 r.

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. 

Oferta pomocowa dla rodzin wielodzietnych. 

Oferta pomocowa dla rodzin wielodzietnych   ( Więcej informacji o ofercie pomocowej dla rodzin wielodzietnych można uzyskać dzwoniąc pod nr. tel. 77 4489935 lub 800 800 277- konsultant  Pani Agnieszka Sprysak ">

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o pilotażu i najważniejszych wydarzeniach odwiedź nas na Facebook'u.

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Schematom STOP [ 2 ]
Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. 193.62KB pobierz
Oferta pomocowa Oferta pomocowa 238.41KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2015-03-24 09:11 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl