http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/SEPTEM_SIDERA.html

SEPTEM SIDERA

Projekt SEPTEM SIDERA

Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Celem głównym projektu była organizacja w 2010 roku projektu szkoleniowego skierowanego do 12 mieszkanek wsi Koperniki, które poprzez udział w 150h szkoleniach nabyły kwalifikacje, umożliwiające im samoorganizację.

 

Projekt zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 

Grupę docelową, zgodnie z zapisami projektu, stanowiło 12 Pań (6 nieaktywnych zawodowy i 6 rolniczek), które wyraziły chęć podniesienia swoich kwalifikacji - uczestnictwa w działaniach edukacyjnych, rozwijania zainteresowań utrwalających więzi społeczne. Podjęte działania umożliwiły Paniom samoorganizację, powrót do życia społecznego i zawodowego.

 

Nasze uczestniczki to typowe gospodynie domowe, dla których każdy dzień wyglądał niemalże identycznie/typowo. Podział ról w ich domu rodzinnym był taki: Ja jako kobieta: piorę, sprzątam, gotuję itp. a mąż zajmuje się „pozyskiwaniem” finansów na dom.  Wszystko to w efekcie powodowało, że z dnia na dzień zaczęły wycofywać się z życia społecznego i zawodowego całkowicie poświęcając się „pracy” w domu, z przekonaniem, że tak ma po prostu być.

 

Uczestniczki wzięły udział w nasepujących szkoleniach:

 

 

 

 

Każde z powyższych szkoleń obejmowało po 150h szkoleniowych i zakończyło się egzaminem.

Kompleksowo przeprowadzone szkolenia skutecznie zaktywizowały uczestniczki projektu.

Szkolenia ze względu na wskazany przez społeczność kobiet (które zostały objęte wsparciem w ramach projektu) problem z dojazdami, zostały zorganizowane w znajdującym się we wsi Koperniki Domu Kultury.

 

Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z JARMARKIEM. Konferencja była wartościową ekspozycją produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu. Jedna z uczestniczek projektu w sposób profesjonalny przedstawiła historię i walory sołectwa za pomocą prezentacji multimedialnej. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminnych, którzy zaproponowali pomoc w dalszym rozwoju podjętych działań. Każdy z uczestników konferencji otrzymał unikatowe pudełko wypełnione piernikami oraz folder prezentujący wieś Koperniki.

 

Zakładanymi rezultatami twardymi były: nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestniczki projektu oraz podjęta oddolna inicjatywa społeczna w Gminie Nysa na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów było wydanie 12 zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji w zakresie:

oraz zrealizowany z powodzeniem projekt w ramach oddolnej inicjatywy.

 

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały rezultaty miękkie:

 

Realizacja projektu przyczyniła się do wypracowania wartości dodanej:

 

Ponadto realizacja projektu stała się pozytywnym przykładem dla mieszkańców, iż warto podejmować działania na rzecz wsi w celu integracji społeczeństwa. Projekt stymuluje kolejne działania na rzecz zachowania tradycji i tożsamości społeczności wiejskiej (powstał plan utworzenia Izby Pamięci poświęconej M. Kopernikowi oraz utworzenia mini obserwatorium, w którym wykorzystany zostanie zakupiony w ramach projektu teleskop- działania te wspiera Gmina Nysa).

Uczestniczki projektu wyrażając swoje opinie o uczestnictwie w nim i efektach jakie zostały osiągnięte odpowiadały – „Naprawdę było warto”, „Wyszłyśmy z cienia”, „Pokazałyśmy co potrafimy – czujemy się silne i dowartościowane. Dziękujemy.”

 

W projekcie zastosowano:

 

 

Realizacja projektu pokazała, jak w ramach niewielkich środków pozyskanych z EFS można realizować „wielkie” przedsięwzięcia.

 

 

 

 


Grafika : drukuj / nie drukuj