http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/RPO.html

RPO

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (IV) - Działanie 7.1 RPO WO

Projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).


Więcej...

Grafika : drukuj / nie drukuj