Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Program Aktywizacja i Integracja

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja aktywizacją obejmujemy osoby, które utraciły możliwość podjęcia pracy  z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.Program Aktywizacja i Integracja (PAI) ma pomóc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, którym należy pomóc również w problemach rodzinnych, środowiskowych czy prawnych, a nie jedynie przedstawić ofertę pracy.

 

 KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU?

Do udziału w PAI kierowani są bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności PAI objęci powinni zostać ci bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym.

 

 CEL PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

  • Rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i rodzin
  • Zapobieganie procesom wykluczenia społecznego
  • Podwyższenie jakości życia
  • Podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym
  • Przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej

 

 

 OKRES REALIZACJI PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa maksymalnie 6 miesięcy.

 

NA PAI SKŁADAJĄ SIĘ:

I   BLOK AKTYWIZACJA – w ramach którego PUP na podstawie porozumienia zawartego z Gminą, kieruje osobę bezrobotną do wykonywania PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH. 

Blok Aktywizacja - maksymalnie 10 godzin tygodniowo.

 

II   BLOK INTEGRACJA – w ramach którego osoba bezrobotna objęta zostanie USŁUGAMI REINTEGRACYJNYMI I SPECJALISTYCZNYMI (poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia), które realizowane będą przez instytucje pożytku publicznego, na zlecenie PUP lub OPS, przy czym OPS może realizować zadania we współpracy z centrami i klubami integracji społecznej lub instytucjami pożytku publicznego.

 Blok Integracja - co najmniej 10 godzin tygodniowo.Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Arkadiusz Przystał 2019-08-14 08:57 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl