http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/PO_WER.html

PO WER

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (V) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Projekt skierowany do osób młodych, w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej...


Grafika : drukuj / nie drukuj