http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/OTK_2017.html

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2017 JUŻ ZA NAMI!

W dniach 16- 22 października 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie już po raz  kolejny uczestniczył
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK), którego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a Patronat Honorowy objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska oraz Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.


Tegoroczne hasło przewodnie OTK brzmiało:
,,Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

          Każdy z nas posiada talenty. Niewielu jednak potrafi je zidentyfikować, nazwać i znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie. W ramach tegorocznej edycji OTK nasi doradcy prowadzili działania, dzięki którym każdy uczestnik mógł odpowiedzieć sobie na pytania: Jakie ja posiadam talenty/ kompetencje?  Jak mogę wykorzystać je  na rynku pracy? Uświadamialiśmy młodym ludziom, że korzystając z talentu będą wykonywać określoną pracę lub zadanie w sposób naturalny i spontaniczny czyli taki, który angażuje do danej pracy minimum energii. Będą robić to odruchowo. I dlatego nie tylko osiągną doskonałe rezultaty, ale także nie będą czuli zmęczenia. Wręcz przeciwnie – to, co będą robić doda im sił. Będą wychodzić z pracy zadowoleni i szczęśliwi, a w tym co robią będą mistrzami. 

Poniżej przedstawiamy prowadzone przez nas działania.

16.10.2017 r.

zorganizowaliśmy:

Seminarium dla nauczycieli pn.
Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery
– Od aktora do autora”

NAUCZYCIEL – RODZIC - EKSPERT – połączone siły w pracy nad rozwojem zawodowym ucznia.

W seminarium uczestniczyli pedagodzy, doradcy zawodowi, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, mający do czynienia na co dzień z setkami młodych ludzi borykającymi się z wyborami zawodowymi. 

W trakcie seminarium omówiona została Teoria Konstrukcji Kariery Marka Savickasa oraz podstawowe jej narzędzia do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą wspomagające rozbudzeniu ich zainteresowań. Przedstawiono i omówiono scenariusz zajęć dla młodzieży z zakresu rozwijania talentu i kompetencji zawodowych.  Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z młodzieżą.

Uczestnikom zaprezentowana została także oferta Pracowni Rozwoju Zawodowego PUP w Nysie jako miejsca dla osób pragnących rozwijać potencjał osobisty i zawodowy. 

Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 16 osób  z 10 partnerskich placówek edukacyjnych:

 

Kolejnym działaniem tego dnia był zorganizowany dla uczniów III klasy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie

 Poranek filmowy połączony ze spotkaniem z pracodawcą.

Przeprowadziliśmy projekcję filmów pn. „Kalejdoskop zawodów”. Zaproszonym na wydarzenie uczniom zaprezentowaliśmy  zawody takie jak: tapicer, krawiec, szwacz.
Aby przybliżyć młodzieży świat pracy na spotkanie zaprosiliśmy Dyrektora Personalnego firmy KLER - polskiego producenta ekskluzywnych mebli.

Multimedialna prezentacja pracy i możliwości rozwoju zawodowego w firmie KLER wzmocnione zostały zaproszeniem młodzieży  na wizytę studyjną do fabryki w celu poznania pracy od „podszewki” i sprawdzenia swoich możliwości.

W ramach  kontynuacji współpracy  zaproponowaliśmy  młodzieży zbadanie  ich zainteresowań i predyspozycji zawodowych w Pracowni Rozwoju Zawodowego.

Partnerzy wydarzenia: Firma DFM - KLER Nysa, Młodzieżowy Ośrodek Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Nysie. 


17.10.2017 r.

Warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn.
"Być aktorem w sztuce o własnej karierze - planowanie ścieżek życiowych".
 

Jak powiedział Konfucjusz: "Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować".  To najlepszy sposób, by być zadowolonym z pracy. Dlatego poznanie siebie i swoich talentów oraz wybór ścieżki zawodowej  jest tak ważny.

ZAMIAST PODEJŚCIA:  „Szukam (jakiejś) pracy…”

Przeprowadzamy gruntowną analizę mocnych stron:

Tego dnia przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej klas III, dotyczące trafności wyboru zawodu, ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz drogi do sukcesu zawodowego z wykorzystaniem posiadanych talentów i kompetencji. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z ofertą urzędu pracy skierowaną do ludzi młodych, aktualnymi ofertami lokalnego rynku pracy oraz zawodami przyszłości.

Warsztaty zostały przeprowadzone metodami aktywnymi i coachingowymi - nie zabrakło zadań, ćwiczeń oraz dyskusji pomocnych w wyborze zawodu. Omówiono kolejne etapy kształcenia, szanse, zagrożenia i konsekwencje.

Jednym z ćwiczeń, które umożliwiło uczniom określenie ulubionych działań wynikających z nich zainteresowań, było ćwiczenie pn. „Ulubione aktywności”  (źródło: Od aktora do autora Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery”  Joanny Minta). Wykonane zadanie uświadomiło uczestnikom rolę predyspozycji i zainteresowań w konstruowaniu kariery oraz przygotowało do określenia najbardziej interesujących  ich aktywności zawodowych.

W warsztatach udział wzięło 176 uczniów z 9 klas III gimnazjalnych, z 5 partnerskich placówek szkolnych:

18.10.2017 r.

Spotkania branżowe z pracodawcami i specjalistami
z wybranych branż zawodowych.

Celem spotkań branżowych było zaprezentowanie  młodzieży teoretycznych i praktycznych apektów zdobywania kwalifikacji i umiejętności  w wybranych zawodach. Zaproszeni specjaliści na przykładzie własnych doświadczeń omówili kompetencje i talenty cenione w danej branży.

Tego dnia młodzież miała okazję zapoznać ze specyfiką pracy w takich zawodach jak:

 • projektant odzieży – spotkanie poprowadziła właścicielka firmy Magmod z Nysy zajmującej się profesjonalnym doradztwem modowym, projektowaniem i sprzedażą eleganckiej odzieży połączonej z tzw. „modowym pazurem”,
 • policjant – o wymaganych w tym zawodzie kwalifikacjach i kompetencjach opowiedziały młodzieży przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji z Nysy,
 • monter konstrukcji stalowych – spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy MEGA z Nysy będącej jednym z czołowych polskich producentów naczep samowyładowczych, skrzyniowych oraz osi jezdnych,
 • tapicer i szwacz – spotkanie poprowadził dyrektor personalny firmy Kler - polskiego producenta ekskluzywnych mebli,
 • kosmetolog – o zawodzie tym opowiedziała uczestnikom mgr kosmetologii Agnieszka Stasieńko z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Specjaliści prowadzący spotkania nawiązali świetny kontakt z młodzieżą. Mówili w sposób prosty i zrozumiały dla nastolatków. Swoją wiedzę przekazywali w formie wykładu, prezentacji, dyskusji, pokazu produktu, zadawania pytań i luźnej rozmowy.

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 183 uczniów szkół gimnazjalnych stojących przed wyborem zawodu.


19.10.2017 r.

Poranki filmowe…

Po co?

Ponieważ:

 • wiedza o zawodach i specjalnościach  jest najważniejsza,
 • poznanie możliwości edukacyjnych jest niezbędne,
 • odkrywanie talentów: wybór zawodów to trudne zadanie.

Tego dnia w godzinach porannych  w Pracowni Rozwoju Zawodowego PUP w Nysie odbyły się projekcje filmów o zawodach branży medycznej. W projekcjach uczestniczyła młodzież z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie o profilu nauczania biologiczno-chemicznym, planująca związać swoje życie zawodowe ze służbą zdrowia.

20 młodych ludzi miało możliwość zapoznania się z zawodami, takimi jak: lekarz, pielęgniarka, położna, stomatolog, analityk medyczny, dietetyk, farmaceuta, technik farmacji, ratownik medyczny, fizjoterapeuta,

Po projekcji filmów młodzież skorzystała z informacji zawodowej oraz została poinformowana o możliwości zbadania zainteresowań zawodowych, predyspozycji zawodowych do danego zawodu w Pracowni Rozwoju Zawodowego.

 

20.10.2017 r.

 Konkurs pn.  „MŁODZI W BIZNESIE – PRZEDSIĘBIORCZA NYSA” .

20 października br. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbył się finał konkursu pn.
„MŁODZI W BIZNESIE – PRZEDSIĘBIORCZA NYSA” .

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu nyskiego. Jego celem była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej wśród ludzi młodych.

W konkursie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentowali pomysły na własny biznes z wykorzystaniem lokalnego potencjału. 

 Wyzwanie podjęło 7 szkół powiatu nyskiego:

 • Zespół Szkół w Głuchołazach,
 • Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Nysie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
 • Zespół Szkół w Otmuchowie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie.

Występy reprezentacji oceniane były przez 6 osobową Kapitułę konkursową, w skład której weszli przedstawiciele samorządów oraz pracodawców:

 • Przewodniczący  Kapituły - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie – Pan Kazimierz Darowski

 oraz 5 członków:

 • Prezes Zarządu sieci Rezydencji dla Seniorów „Złote Borki” – Pani Bożena Magiera,
 • Dyrektor Zakładu Schattdecor w Głuchołazach – Pan Łukasz Majcher,
 • Prezes Zarządu Sp. z o.o. MEGA Nysa- Pan Jerzy Stawiński,
 • Prezes Zarządu NRIG – Pan Zbigniew Majka,
 • Burmistrz Nysy – Pan Kordian Kolbiarz.

 Poszczególne prezentacje oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

 • innowacyjności,
 • realności założeń marketingowych,
 • realności założeń finansowych,
 • pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rynek pracy,
 • trwałości przedsięwzięcia.

 Po zakończonych prezentacjach i dokonaniu oceny Kapituła konkursu ogłosiła zwycięzców:

I miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie: Justyna Bernad i Natalia Dyrda z pomysłem na działalność usługowo - rozrywkową  „JOY PARK”.

II miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie: Klaudia Rozbicka i Wiktoria Puzio z pomysłem na Agencję Opiekunek  „SECOND MUM”.

III miejsce zajęli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie: Szymon Dancewicz i Damian Kociołek z pomysłem pn. „SHARK CUTTER” - usługi cięcia i grawerowania ploterem laserowym oraz wytwarzania elementów przy pomocy drukarek 3D.

IV miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych w Nysie, uczniowie: Klaudia Bździuch i  Sebastian Kornecki z pomysłem na działalność handlową – Sklep z piernikami, kawą i herbatą pn.  „NYSANKA”.

V miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie: Paulina Popławska i Dawid Wojciechowski  z pomysłem na kiosk gastronomiczny "KURNA CHATKA".

Ponadto wyróżnienia w konkursie otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Otmuchowie:  Kacper Trela i Kamil Bolibrzuch z pomysłem na wypożyczalnię instrumentów muzycznych „WIM” oraz uczennice Zespołu Szkół w Głuchołazach : Karolina Michałek i Klaudia Kowalska z pomysłem na klimatyczną kawiarenkę  pn. „TRZY MIOTŁY”.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 150 osób.

Partnerzy:

 • Gmina Nysa
 • Gmina Głuchołazy
 • Sieć Rezydencji dla Seniorów ZŁOTE BORKI
 • firma MEGA z Nysy
 • Nyska Regionalna Izba Gospodarcza
 • Firma Schattdecor Głuchołazy
 • Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie
 • Zakład Cukierniczy WACUŚ z Nysy.

GALERIE ZDJĘĆ:
 
ZAPROSZENIE NA OTK

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI

 
 

 
 


 WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

 
 

SPOTKANIA BRANŻOWEKONKURS  "MŁODZI W BIZNESIE..."
 
 
 
 


  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ogolnopolski_Tydzien_Kariery_2017 [ 1 ]
Raport OTK 2017.pdf Raport OTK 2017.pdf 1.29MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj