Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Mały Wielki Nysanin

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Mały Wielki Nysanin

Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby długotrwale bezrobotne (w tym 12 kobiet i 72 mężczyzn) zamieszkujące powiat nyski, w tym:
- poniżej 25 r. ż. – 10 os.;
- od 25 do 49 r. ż. – 48 os.
- powyżej 50 r. ż. – 26 os.

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 26 osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

Zadanie 1. Poradnictwo zawodowe:
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe obejmie:
- diagnozę preferencji zawodowych/potencjału, talentów,
- diagnozę obecnej sytuacji zawodowej i dotychczasowej aktywności w tym zakresie, preferencji i zainteresowań zawodowych,
- analizę aktualnych i potencjalnych możliwości zawodowych.
Wynikiem działań będzie przygotowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania. 
IPD będzie się składał z działań możliwych do realizacji przez PUP oraz do samodzielnej realizacji przez klienta, przy uwzględnieniu wsparcia o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb poszczególnych grup wiekowych (w tym specyficznego wsparcia dla osób 50+). Doradca i uczestnik skoncentrują się na poszukiwaniu pracy. Doradca zawodowy będzie towarzyszył Klientowi w całej ścieżce aktywizacji nawet po podjęciu zatrudnienia.

2. Warsztaty "Gotowość do zmian" dla wszystkich uczestników projektu, mające na celu przygotowanie uczestników projektu do:
- osiągnięcia aktywnej postawy w stos. do przemian, które zachodzą na rynku pracy,
- udoskonalenia własnych umiejętności w podejmowaniu decyzji, ich realizacji i brania odpowiedzialności za nie,
- wyzwolenie kreatywności oraz nowego sposobu myślenia na rynku pracy,
- przełamanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego.

Zadanie 2. Szkolenia z kompetencji kluczowych:
1. Szkolenie z kompetencji informatycznych:
- wyposażenie w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, informacyjno-komunikacyjnych, internetu,
- zapoznanie uczestników projektu z podstawami obsługi komputera, systemu Windows i pakietów biurowych.
Zdobyta wiedza powinna skutkować poszerzeniem możliwości pozyskania zatrudnienia.

2. Szkolenie "Rodzic na rynku pracy":
- zagadnienia prawne, "ustawa żłobkowa", prawo pracy, inne akty prawne
w celu wskazania sposobu godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Uczestnikom przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz stypendium szkoleniowe, wypłacane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadanie 3. Szkolenia zawodowe, w których wezmą udział 72 osoby. 
W trakcie szkoleń zawodowych zrewitalizują żłobek/przedszkole. Jednocześnie 12 osób przejdzie szkolenie połączone z praktyką w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem. Projekt realizowany jest w innowacyjnej i niespotykanej dotychczas formule ponieważ sam wygeneruje stabilne miejsca pracy dla części jego uczestników.
1. Szkolenia budowlane obejmujące m.in kierunki:
- malarz-tynkarz,
- monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
- posadzkarz-kafelkarz,
- pracownik wykończenia wnętrz,
- murarz.
2. Szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi obejmujące m.in. zagadanienia takie jak:
- anatomia i fizjologia dziecka,
- twórcze wychowanie dziecka,
- zasady pierwszej pomocy przedmedycznej,
- warsztaty psychologiczne.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą otrzymywali stypendium szkoleniowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi.

Zadanie 4. Pośrednictwo pracy i staże:
Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu, obejmujące m.in. wyszukanie ofert pracy/stażowych podczas trwania szkoleń, a także adaptację do miejsca pracy/stażu, przyczyniającą się do wzmocnienia motywacji i skuteczności w wykonywaniu obowiązków, budowania prawidłowych relacji z pracodawcą i współpracownikami.
sześciomiesięczne staże dla 20 uczestników projektu zgodnie z ukończonymi kierunkami szkoleń. W trakcie stażu wypracują nawyki związane z wykonywaniem pracy i uzyskają niezbędne doświadczenie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do pośredników pracy lub doradców zawodowych.

Więcej informacji:

Maciej Krzysik
Specjalista ds. programów
tel. 77 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2014-04-22 07:01 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl