http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Informacja_o_zawodach_i_specjalnosciach.html

Informacja o zawodach i specjalnościach

zawody i specjalności

W życiu większości dorosłych ludzi zawód odgrywa znaczącą rolę: zapewnia nie tylko byt ekonomiczny, lecz także umożliwia nawiązanie ważnych kontaktów społecznych i jest często źródłem samorealizacji.

Wielkie znaczenie pracy zawodowej dla każdego człowieka sprawia, że wybór zawodu staje się jedną z najważniejszych i brzemiemiennych w skutki decyzji życiowych.

Zawody i specjalności zamieszczone poniżej zostały podzielone na 22 grupy (alfabetycznie).

 

Każda grupa zawodów poniżej wskazuje zainteresowania i umiejętności oraz zawody, które można zdobyć w toku studiów wyższych a także kierunki kształcenia zawodowego /poza uczelniami wyższymi/

 

 

grupa 1 zawodów to: BIOLOGIA, ROLNICTWO I GOSPODARKA LEŚNA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

agrobiolog, biochemik, biolog, inżynier: ogrodnictwa, rekultywacji/planowania krajobrazu, rolnictwa, leśnik, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

florysta, hodowca koni, hodowca zwierząt, laborant, laborant medycyny weterynaryjnej, leśnik, mechanik maszyn rolniczych, myśliwy rewirowy, ogrodnik, opiekun zwierząt, pomocnik weterynarza, rolnik, rybak, technik medycyny weterynaryjnej.

 

grupa 2 zawodów to: ŻYWIENIE, GOSPODARSTWO DOMOWE, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier: browarnictwa i technologii napojów, mleczarstwa, technologii żywności, specjalista do spraw chemii spożywczej, specjalista do spraw żywienia, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, dietetyk, kucharz, laborant mleczarstwa, młynarz, piekarz, piwowar i słodownik, rzeźnik, technik gospodarstwa domowego, technik mleczarstwa, technik sprzedaży żywności, technik technologii produkcji słodyczy, technik technologii produkcji soków owocowych, technik technologii spożywczej.

 

grupa 3 zawodów to: CHEMIA, FARMACJA, BIOCHEMIA, ŚRODOWISKO

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aptekarz, biochemik, biolog, chemik, chemik żywieniowy, farmakolog, inżynier w zakresie: biotechnologii, chemii, chemii farmaceutycznej, ochrony środowiska i technologii procesów przetwórczych, technologii farmacji

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

automatyk, kominiarz, kontroler jakości materiałów budowlanych, laborant, laborant lakiernictwa, laborant pracowni fizycznej, pracownik branży farmaceutycznej, pracownik drogerii, pracownik przemysłu chemicznego, technik chemik, technik farmacji, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik laboratorium analitycznego, technik laboratorium medycznego, technik ochrony środowiska, technik produkcji

 

grupa 4 zawodów to: ARCHITEKTURA, POMIARY, BUDOWNICTWO

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

architekt, architekt urbanista, architekt wnętrz, inżynier w zakresie: budowlanym, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, budowy dróg i mostów, elektryki, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, instalacji sanitarnych, planowania przestrzennego miast i regionów.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

betoniarz, cieśla, dekarz, dekorator wnętrz, elektryk instalator, instalator pieców kaflowych i ogrzewania nawiewnego, instalator przewodów gazowych i wodociągowych, kafelkarz, kamieniarz, kartograf, kontroler jakości materiałów budowlanych, kreślarz budowlany, malarz i lakiernik, mechanik procesowy w przemyśle kamieniarskim i kopalin użytecznych, monter elewacji, monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, monter izolacji cieplnej i dźwiękowej, monter rolet i żaluzji, murarz, parkieciarz, posadzkarz, specjalista suchego montażu budynków, stolarz, sztukator, technik geodezji

 

grupa 5 zawodów to: TECHNOLOGIA DREWNA, ARANŻACJA KOLORYSTYCZNA I PRZESTRZENNA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier: browarnictwa i technologii napojów, mleczarstwa, technologii żywności, specjalista do spraw chemii spożywczej, specjalista do spraw żywienia, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, dietetyk, kucharz, laborant mleczarstwa, młynarz, piekarz, piwowar i słodownik, rzeźnik, technik gospodarstwa domowego, technik mleczarstwa, technik sprzedaży żywności, technik technologii produkcji słodyczy, technik technologii produkcji soków owocowych, technik technologii spożywczej.

 

grupa 6 zawodów to: TECHNOLOGIA TWORZYW SZTUCZNYCH I TECHNOLOGIA MATERIAŁOWA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

chemik, inżynier w zakresie: papiernictwa, technologii chemicznej, technologii procesów przetwórczych, technologii tworzyw sztucznych, specjalista do spraw materiałoznawstwa /technologii materiałowej/.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

kontroler jakości materiałów w tym chemicznych, laborant, laborant przemysłu włókienniczego, mechanik procesowy technologii: powlekania, szkła, tworzyw sztucznych i kauczuku, papiernik, pracownik przemysłu chemicznego, specjalista ceramiki przemysłowej, technik chemik, technik dentystyczny, technik produkcji.

 

grupa 7 zawodów to: MATEMATYKA I FIZYKA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

fizyk, informatyk, informatyk przemysłowy, inżynier w zakresie: fizyki i technologii fizycznej, informatyki technologicznej, ochrony środowiska, matematyk, matematyk przemysłowy, matematyk, specjalista w zakresie statystyki, matematyk techniczny, meteorolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, elektronik komunikacji, elektronik przetwarzania informacji, laborant, technik informatyk, technik metalografii i materiałoznawstwa, technik optyk

 

grupa 8 zawodów to: BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA MEBLI, ELEKTRONIKA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

informatyk, inżynier w zakresie: budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, informatyki technicznej, mechatroniki, mikroelektroniki, przemysłu informacyjnego, technologii automatyzacji, bezpieczeństwa, dźwięku, energii i ciepła, jądrowej i reaktorowej, komunikacji, konstrukcyjnej, lotniczej i kosmicznej, maszyn rolniczych, mikrosystemowej, pojazdów, precyzyjnej, procesowej, produkcji, technologii produkcji i eksploatacji, środowiska, transportu i komunikacji, telekomunikacji, zarządzania osobami

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, automatyk, elektromechanik, elektronik komunikacji, elektronik przemysłowy, elektronik sprzętu lotniczego, menedżer systemów teletransmisji impulsowej, monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, monter instalacji elektrycznej, monter przewodów gazowych i wodociągowych, monter urządzeń elektrycznych, rusznikarz, specjalista mechatroniki, specjalista obróbki metali, technik informatyk, technik włókiennictwa, zegarmistrz

 

grupa 9 zawodów to: INFORMATYKA I TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

informatyk lub informatyk w zakresie informatyki: gospodarczej, medycznej, ogólnej, technicznej, inżynier z zakresu: automatyki, budowy maszyn, ekonomii, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, mikroelektroniki, technologii mikrosystemowej, telekomunikacji, matematyk przemysłowy, specjalista do spraw zarządzania systemami informatycznymi

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

automatyk, dystrybutor systemów teletransmisji impulsowej, elektronik komunikacji do spraw radiotechniki, techniki informacyjnej, telekomunikacyjnej, elektronik przemysłowy, elektronik przetwarzania informacji, elektronik systemów teletransmisji impulsowej, elektronik urządzeń telekomunikacyjnych, technik informatyk do spraw projektowania aplikacji lub do spraw integracji systemowej, technik informatyki przemysłowej, technolog przemysłowy

 

grupa 10 zawodów to: MODA, ODZIEŻ, WYROBY WŁÓKIENNICZE

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier w zakresie: architektury wnętrz, budowy maszyn włókienniczych, chemii włókienniczej, techniki odzieżowej, techniki tkanin i konfekcji, technik technologii włókienniczej, technologii produkcji skór i obuwia, uszlachetniania tkanin, wytwarzania tkanin, wzornictwa tkanin, kostiumolog, projektant w zakresie: mody i kostiumów, tkanin artystycznych i przestrzeni scenicznej, tkanin i odzieży, wnętrz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

dekorator ekspozycji wystawowych, fryzjer damski, fryzjer męski, kaletnik, konfekcjoner techniczny, kosmetyczka/kosmetyk, krawiec, kuśnierz, laborant włókiennictwa, modystka, preparator tkanin, specjalista do spraw uszlachetniania tkanin, szewc, tapicer, technik krawiecki, technik oczyszczania tkanin, technik włókiennictwa, wzorzysta produktów tekstylnych

 

grupa 11 zawodów to: MUZYKA, SZTUKA, WZORNICTWO

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aktor, arteterapeuta, artysta plastyk, choreograf, dramaturg, dyrygent, dyrygent orkiestry, inżynier w zakresie techniki: dźwięku i obrazu, mediów, teatru i widowisk, konserwator zabytków, kostiumolog, lalkarz, muzyk instrumentalista, muzyk orkiestry, muzykoterapeuta, nauczyciel muzyki, operator dźwięku, organista, pedagog tańca, projektant grafiki lub komunikacji wizualnej, reżyser, reżyser filmowy i telewizyjny, rzeźbiarz, scenograf i kostiumolog, śpiewak operowy, tancerz, teatrolog, wokalista

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

charakteryzator, dekorator ekspozycji wystawowych, dekorator szkła i ceramiki, dekorator szkła i porcelany, dekorator wnętrz, dekorator wyrobów porcelanowych, drzeworytnik, edytor filmów i wideokaset, fotograf, fryzjer męski, grafik prasowy, grawer, kamieniarz, konstruktor organów i harmonii, konstruktor pianin i klawesynów, krawiec damski, lutnik, modystka, montażysta telewizyjny i radiowy, operator obrazu i dźwięku, scenograf, specjalista do spraw uszlachetniania szkła, sprzedawca artykułów muzycznych, sztukator, wytwórca blaszanych instrumentów dętych, wytwórca drewnianych instrumentów dętych, wytwórca instrumentów szarpanych, wytwórca wyrobów ceramicznych, złotnik

 

grupa 12 zawodów to: MEDYCYNA I PSYCHOLOGIA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aptekarz, arteterapeuta, dentysta, informatyk medyczny, inżynier w zakresie: klinicznym, technologii biomedycznej, technologii zakładów zdrowotnych, lekarz, muzykoterapeuta, pedagog specjalny, promotor zdrowia, psycholog, psychoterapeuta, rehabilitant sportowy, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista zdrowia publicznego, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

asystent lekarza, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent stomatologa, dietetyk, ergoterapeuta, fizjoterapeuta, higienistka stomatologiczna, instruktor higieny, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, opiekun w domu opieki społecznej, opiekun zwierząt, ortoptysta, pielęgniarka, pielęgniarka, pielęgniarka dziecięca, położna, pracownik socjalny, ratownik medyczny, rehabilitantka, specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych, specjalista medycyny naturalnej, statystyk medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektrokardiolog, technik elektroniki medycznej, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik okulistyczny, technik ortopeda, technik weterynaryjny, terapeuta zajęciowy, trener oddechu, głosu i wymowy

 

grupa 13 zawodów to: TECHNIKA MEDYCZNA I LABOLATORIUM

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier w zakresie: biotechnologii, informatyki medycznej, optyki, technologii biomedycznej, technologii fizycznej, technologii medycznej, technologii mikrosystemowej, technologii środowiska i higieny, przedstawiciel medyczny

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, asystent stomatologa, mechanik sprzętu chirurgicznego, mechanik sprzętu ortopedycznego, producent obuwia ortopedycznego, statystyk medyczny, technik w zakresie: analityki medycznej, audiologii, audiometrii, dentystyczny, diagnostyczny, elektroniki medycznej, elektroradiologii, farmaceutyczny, optyki, rehabilitacji, weterynarii

 

grupa 14 zawodów to: HANDEL, EKONOMIA I EKONOMIKA PRZEMYSŁU

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomii politycznej, ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki, handlowiec, informatyk przemysłowy, inżynier przemysłowy, matematyk, matematyk przemysłowy, prawnik, specjalista z zakresu gospodarki, tłumacz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent reklamowy, asystent ubezpieczeniowy, asystent przemysłowy, bankowiec, dealer samochodowy, hotelarz, księgarz, pośrednik handlowy w branży farmaceutycznej, pracownik drogerii, referent administracyjno – biurowy, sekretarka, spedytor z zakresu transportu: lądowego, śródlądowego, lotniczego, sprzedawca w tym z zakresu: muzykaliów, nieruchomości, systemów teletransmisji impulsowej, usług audiowizualnych, lotniczych, pocztowych, turystycznych, w handlu detalicznym, w handlu hurtowym i zagranicznym, technik farmaceutyczny, urzędnik podatkowy

 

grupa 15 zawodów to: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA, TURYSTYKA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, administrator hotelu i restauracji, specjalista do spraw z zakresu: hotelarstwa i gastronomii, komunikacji drogowej/turystyki, przemysłu rozrywkowego, przemysłu turystycznego, turystyki, zarządzania hotelami, geograf, handlowiec

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, hotelarz, kelner, kucharz, menedżer w branży gastronomicznej, pilot samolotów pasażerskich, pracownik gastronomii, pracownik obsługi hotelu, pracownik restauracji, pracownik służb kolejowych, rzeźnik, spedytor w transporcie lotniczym, śródlądowym, sprzedawca usług turystycznych, steward, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik drogownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, zawodowy kierowca.

 

grupa 16 zawodów to: WYPOCZYNEK, SPORT, ANIMACJA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu turystyki, geograf o specjalności: animacji czasu wolnego, turystyka i środowisko naturalne, menedżer imprez masowych, menedżer sportu, menedżer turystyczny, nauczyciel muzyki, nauczyciel rytmiki, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog społeczny, pedagog szkolny, pedagog tańca, pracownik naukowy z zakresu sportu, pracownik socjalny

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

fizjoterapeuta, fotograf, hodowca koni, instruktor jady na nartach, instruktor tańca, masażysta, nauczyciel gimnastyki, opiekun osób starszych, sprzedawca usług lotniczych, sprzedawca usług turystycznych, sprzedawca artykułów sportowych i akcesoriów rekreacyjnych, wychowawca.

 

grupa 17 zawodów to: WYCHOWANIE, EDUKACJA, DOKSZTAŁCANIE

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

archiwista, bibliotekarz, doradca zawodowy, logopeda, muzeolog, muzykoterapeuta, nauczyciel w placówkach edukacji dorosłych, nauczyciel w szkołach ogólnokształcących, w szkołach zawodowych, nauczyciel emisji głosu, nauczyciel religii, nauczyciel szkół o profilu handlowym, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania muzycznego/rytmiki, pedagog, pedagog społeczny, psycholog, socjolog, teolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

instruktor fitnessu, instruktor gimnastyki, opiekun dzieci, pomocnik w zakresie rehabilitacji, pracownik biblioteki, pracownik archiwum, rehabilitant, wychowawca

 

grupa 18 zawodów to: OPIEKA, DORADZTWO, DUSZPASTERSTWO

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

muzykoterapeuta, nauczyciel religii, pedagog, pedagog społeczny, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, specjalista organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej, teolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

asystent z zakresu rehabilitacji, fizjoterapeuta, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, rehabilitant, wychowawca

 

grupa 19 zawodów to: JĘZYKI I MEDIA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aktor, animator kultury, archiwista, bibliotekarz, dziennikarz, ekonomista z zakresu mediów, filolog, informatyk, inżynier dźwięku, elektrotechniki, techniki informacyjnej i komunikacyjnej, językoznawca, medioznawcza, muzyk, muzyk instrumentalista, muzyk kościelny, śpiewak, nauczyciel języka obcego, operator dźwięku, operator filmowy i telewizyjny, projektant grafiki, redaktor językowy, reżyser, specjalista do spraw komunikacji społecznej, tancerz, tłumacz, tłumacz konferencyjny, wydawca

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent reklamowy, asystent kamerzysty, charakteryzator, drukarz, edytor filmów, fotograf, grafik prasowy, laborant fotograficzny, laborant w zakresie filmów, montażysta, operator obrazu i dźwięku w mediach, plastyk sceniczny, scenograf, specjalista sitodruku, technik obsługi ruchu turystycznego

 

grupa 20 zawodów to: TRANSPORT, KOMUNIKACJA, LOGISTYKA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, handlowiec, inżynier w zakresie: budownictwa i komunikacji, budowy dróg i mostów, budowy maszyn, budowy statków i technologii morskiej, komunikacji i planowania przestrzennego, logistyki, komunikacji, nawigator, transportu, kontroler lotu, oficer/podoficer Wojska Polskiego, urzędnik administracji publicznej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

dealer samochodowy, dróżnik, kierowca zawodowy, kontroler jakości transportu morskiego, magazynier, mechanik okrętowy, operator, stacji benzynowej, pilot samolotów pasażerskich, pracownik portowy, pracownik służb kolejowych, przewoźnik żeglugi śródlądowej, spedytor w transporcie: lądowym, lotniczym, śródlądowym, sprzedawca usług turystycznych, technik handlu hurtowego i zagranicznego, technik transportu pocztowego i ruchu towarowego, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

 

grupa 21 zawodów to: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

adwokat, ekonomista, specjalista do spraw ekonomii politycznej, kontroler lotu, notariusz, oficer/podoficer Wojska Polskiego, politolog, pracownik społeczny, prokurator, rzecznik patentowy, sędzia, socjolog, statystyk, urzędnik policyjny wyższego szczebla policji porządkowej lub straży granicznej, urzędnik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik wyższego szczebla, np. Administracji finansowej, wojskowej lub aparatu penitencjarnego

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent ubezpieczeniowy, funkcjonariusz straży granicznej, policjant, pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji, pracownik kancelarii adwokackiej, kancelarii notarialnej, pracownik kancelarii rzecznika patentowego, pracownik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik podatkowy, urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

 

grupa 22 zawodów to: ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PARTIE, STOWARZYSZENIA

ZAINTERESOWANIA:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

adwokat, archiwista, bibliotekarz, ekonomista z zakresu administracji, finansista, handlowiec, informatyk przemysłowy, politolog, pracownik służby administracyjnej, ekonomista, specjalista z zakresu gospodarki, rzecznik patentowy, socjolog, urzędnik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik wyższego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent ubezpieczeniowy, księgowa, operator przetwarzania tekstu i wprowadzania danych, pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji, pracownik kancelarii adwokackiej lub notarialnej, pracownik wymiaru sprawiedliwości, referent do spraw osobowych /pracownik działu kadr/, referent meldunkowy, urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

 

źródło: broszura „Wybór zawodu krok po kroku – pomoc w wyborze zawodu ECEO /Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu/

 

przydatne strony internetowe, z których możesz dowiedzieć się więcej na temat zawodów:

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111

http://www.ohpdlaszkoly.pl/pub/dok/3a4a25b3e33ee093ebee4d1a1faed953/Zawodoznawstwo%20w%20planowaniu%20kariery%20wersja%20na%20www%202%20%28z%20dobrym%20ISBN%29.pdf

 

 

Grafika : drukuj / nie drukuj