Dzisiaj mamy: 5 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Informacja o zawodach i specjalnościach

zawody i specjalności

W życiu większości dorosłych ludzi zawód odgrywa znaczącą rolę: zapewnia nie tylko byt ekonomiczny, lecz także umożliwia nawiązanie ważnych kontaktów społecznych i jest często źródłem samorealizacji.

Wielkie znaczenie pracy zawodowej dla każdego człowieka sprawia, że wybór zawodu staje się jedną z najważniejszych i brzemiemiennych w skutki decyzji życiowych.

Zawody i specjalności zamieszczone poniżej zostały podzielone na 22 grupy (alfabetycznie).

 

Każda grupa zawodów poniżej wskazuje zainteresowania i umiejętności oraz zawody, które można zdobyć w toku studiów wyższych a także kierunki kształcenia zawodowego /poza uczelniami wyższymi/

 

 

grupa 1 zawodów to: BIOLOGIA, ROLNICTWO I GOSPODARKA LEŚNA

ZAINTERESOWANIA:

 • kontakt z ludźmi
 • hodowla, uprawa roślin
 • kontrolowanie, pomiary, porównania
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • obserwowanie roślin i zwierząt
 • przeprowadzanie doświadczeń
 • ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego
 • praca na wolnym powietrzu

UMIEJĘTNOŚCI:

 • odporność fizyczna
 • odporność na ciepło, zimno, wilgoć i brud
 • zdolności manualne, wyczucie w palcach
 • fachowa obsługa/konserwacja urządzeń technicznych
 • zastosowanie wiedzy przyrodniczej
 • kalkulacje handlowe

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

agrobiolog, biochemik, biolog, inżynier: ogrodnictwa, rekultywacji/planowania krajobrazu, rolnictwa, leśnik, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

florysta, hodowca koni, hodowca zwierząt, laborant, laborant medycyny weterynaryjnej, leśnik, mechanik maszyn rolniczych, myśliwy rewirowy, ogrodnik, opiekun zwierząt, pomocnik weterynarza, rolnik, rybak, technik medycyny weterynaryjnej.

 

grupa 2 zawodów to: ŻYWIENIE, GOSPODARSTWO DOMOWE, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

ZAINTERESOWANIA:

 • planowanie, nadzorowanie i kierowanie produkcją środków spożywczych
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • obsługa urządzeń technicznych
 • analizowanie próbek
 • zwracanie uwagi na higienę i czystość
 • uzyskanie widocznych efektów pracy
 • ścisłe postępowanie zgodnie z recepturami
 • doradzanie klientom
 • dostrzeganie potrzeb klientów i ich realizacja

UMIEJĘTNOŚCI:

 • przestrzeganie zasad higieny
 • zrozumienie zjawisk chemiczno – fizycznych
 • wiedza matematyczno – przyrodnicza
 • zmysł rachunkowy
 • zdolności namulane
 • dokładne obliczanie ilości
 • zwracanie uwagi na ekonomiczność
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
 • pomysłowość

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier: browarnictwa i technologii napojów, mleczarstwa, technologii żywności, specjalista do spraw chemii spożywczej, specjalista do spraw żywienia, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, dietetyk, kucharz, laborant mleczarstwa, młynarz, piekarz, piwowar i słodownik, rzeźnik, technik gospodarstwa domowego, technik mleczarstwa, technik sprzedaży żywności, technik technologii produkcji słodyczy, technik technologii produkcji soków owocowych, technik technologii spożywczej.

 

grupa 3 zawodów to: CHEMIA, FARMACJA, BIOCHEMIA, ŚRODOWISKO

ZAINTERESOWANIA:

 • przeprowadzanie analiz
 • dokonywanie pomiarów
 • porównywanie wartości pomiarowych
 • dokładna i czysta praca
 • zainteresowanie naukami przyrodniczymi
 • analiza danych
 • analiza danych w Internecie
 • przeprowadzanie badań seryjnych
 • dokumentowanie wyników
 • obsługa, konserwacja oraz naprawa urządzeń i przyrządów technicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokładne obserwacje
 • wyciąganie precyzyjnych wniosków
 • ugruntowana wiedza z zakresu nauk przyrodniczych
 • doświadczenia w obsłudze komputerów i baz danych
 • dobra znajomość matematyki i statystyki
 • zdolności manualne
 • umiejętność koncentracji
 • dobre rozróżniania kolorów

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aptekarz, biochemik, biolog, chemik, chemik żywieniowy, farmakolog, inżynier w zakresie: biotechnologii, chemii, chemii farmaceutycznej, ochrony środowiska i technologii procesów przetwórczych, technologii farmacji

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

automatyk, kominiarz, kontroler jakości materiałów budowlanych, laborant, laborant lakiernictwa, laborant pracowni fizycznej, pracownik branży farmaceutycznej, pracownik drogerii, pracownik przemysłu chemicznego, technik chemik, technik farmacji, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik laboratorium analitycznego, technik laboratorium medycznego, technik ochrony środowiska, technik produkcji

 

grupa 4 zawodów to: ARCHITEKTURA, POMIARY, BUDOWNICTWO

ZAINTERESOWANIA:

 • obsługa, sterowanie i konserwacja urządzeń
 • bieżące kontrolowanie efektów pracy
 • przeprowadzanie pomiarów np. za pomocą optycznych przyrządów mierniczych
 • przeprowadzanie symulacji komputerowych budynków
 • sporządzanie rysunków
 • współpraca z innymi
 • praca na wolnym powietrzu
 • praca w różnych miejscach

UMIEJĘTNOŚCI:

 • planowanie i uzgadnianie z innymi etapów pracy
 • zastosowanie urządzeń pomiarowych i programów komputerowych
 • zdolność pracy zespołowej
 • kalkulacje handlowe
 • obliczanie wymiarów pomieszczeń
 • przenoszenie rysunków według podanej skali
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zmysł techniczny

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

architekt, architekt urbanista, architekt wnętrz, inżynier w zakresie: budowlanym, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, budowy dróg i mostów, elektryki, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, instalacji sanitarnych, planowania przestrzennego miast i regionów.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

betoniarz, cieśla, dekarz, dekorator wnętrz, elektryk instalator, instalator pieców kaflowych i ogrzewania nawiewnego, instalator przewodów gazowych i wodociągowych, kafelkarz, kamieniarz, kartograf, kontroler jakości materiałów budowlanych, kreślarz budowlany, malarz i lakiernik, mechanik procesowy w przemyśle kamieniarskim i kopalin użytecznych, monter elewacji, monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, monter izolacji cieplnej i dźwiękowej, monter rolet i żaluzji, murarz, parkieciarz, posadzkarz, specjalista suchego montażu budynków, stolarz, sztukator, technik geodezji

 

grupa 5 zawodów to: TECHNOLOGIA DREWNA, ARANŻACJA KOLORYSTYCZNA I PRZESTRZENNA

ZAINTERESOWANIA:

 • praca z zastosowaniem narzędzi
 • obsługa i konserwacja maszyn
 • precyzyjna praca zgodnie z rysunkiem technicznym
 • kontrola wyników pracy
 • obsługa i sterowanie przyrządami
 • ściśle dopasowywanie obrabianych części
 • opracowywanie, szkicowanie, projektowanie i realizacja koncepcji konstrukcyjnych
 • opracowywanie twórczych i ekonomicznych projektów oraz dokonywanie uzgodnień z klientami
 • eksperymentowanie z różnymi materiałami, procesami technologicznymi i przyrządami
 • samodzielna praca
 • uwzględnianie życzeń klientów
 • śledzenie modnych trendów
 • opracowywanie i optymalizacja rozwiązań problemów technicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • pomysłowość
 • kalkulacja zużycia materiału
 • kalkulacja handlowa
 • sporządzanie rysunków technicznych
 • wyobraźnia przestrzenna

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier: browarnictwa i technologii napojów, mleczarstwa, technologii żywności, specjalista do spraw chemii spożywczej, specjalista do spraw żywienia, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, dietetyk, kucharz, laborant mleczarstwa, młynarz, piekarz, piwowar i słodownik, rzeźnik, technik gospodarstwa domowego, technik mleczarstwa, technik sprzedaży żywności, technik technologii produkcji słodyczy, technik technologii produkcji soków owocowych, technik technologii spożywczej.

 

grupa 6 zawodów to: TECHNOLOGIA TWORZYW SZTUCZNYCH I TECHNOLOGIA MATERIAŁOWA

ZAINTERESOWANIA:

 • projektowanie, opracowywanie i testowanie technologii badawczych
 • ustalanie wyników badawczych
 • ocena zebranych doświadczeń
 • dokonywanie analiz
 • kontrole porównawcze
 • dokonywanie pomiarów
 • praca w laboratorium
 • obsługa maszyn, przyrządów i urządzeń
 • opracowywanie nowych technologii użytkowych
 • kierowanie etapami produkcji
 • kontrola jakości produktów

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykorzystanie znajomości zjawisk chemiczno – fizycznych
 • kierowanie eksperymentami w dziedzinie nauk przyrodniczych
 • dokładne wykorzystanie danych pomiarowych
 • dokonywanie złożonych obliczeń
 • ustalanie związków przyczynowo – skutkowych
 • umiejętność koncentracji
 • zmysł techniczny

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

chemik, inżynier w zakresie: papiernictwa, technologii chemicznej, technologii procesów przetwórczych, technologii tworzyw sztucznych, specjalista do spraw materiałoznawstwa /technologii materiałowej/.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

kontroler jakości materiałów w tym chemicznych, laborant, laborant przemysłu włókienniczego, mechanik procesowy technologii: powlekania, szkła, tworzyw sztucznych i kauczuku, papiernik, pracownik przemysłu chemicznego, specjalista ceramiki przemysłowej, technik chemik, technik dentystyczny, technik produkcji.

 

grupa 7 zawodów to: MATEMATYKA I FIZYKA

ZAINTERESOWANIA:

 • naukowa analiza postawionych zadań
 • poszukiwanie rozwiązań problemów
 • pisanie, dopasowywanie i rozbudowa programów komputerowych
 • kontrola wyników
 • poszukiwanie błędów
 • ocena zebranych danych
 • przedstawienie wyników w formie graficznej

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wyciąganie precyzyjnych i logicznych wniosków
 • praca wymagająca koncentracji
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia
 • doświadczenie w obsłudze komputerów i baz danych
 • specjalistyczna wiedza matematyczna /fizyczna/,elektroniczna
 • zmysł rachunkowy i smykałka do liczb

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

fizyk, informatyk, informatyk przemysłowy, inżynier w zakresie: fizyki i technologii fizycznej, informatyki technologicznej, ochrony środowiska, matematyk, matematyk przemysłowy, matematyk, specjalista w zakresie statystyki, matematyk techniczny, meteorolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, elektronik komunikacji, elektronik przetwarzania informacji, laborant, technik informatyk, technik metalografii i materiałoznawstwa, technik optyk

 

grupa 8 zawodów to: BUDOWA MASZYN, TECHNOLOGIA MEBLI, ELEKTRONIKA

ZAINTERESOWANIA:

 • składanie, montowanie i dokładanie dopasowanej części
 • kontrola jakości
 • zastosowanie przyrządów i narzędzi
 • sterowanie urządzeniami i maszynami za pomocą programów komputerowych
 • dokłada i czysta praca
 • poszukiwanie technicznych źródeł zakłóceń
 • majsterkowanie
 • opracowywanie i optymalizacja rozwiązań problemów technicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • sporządzanie, czytanie i realizacja rysunków
 • zastosowanie fizycznych jednostek miary
 • dobra znajomość matematyki
 • znajomość obsługi komputera
 • podstawowa wiedza z dziedziny mechaniki i techniki
 • dobre rozróżnianie kolorów
 • zdolności manualne
 • wyobraźnia przestrzenna

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

informatyk, inżynier w zakresie: budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, informatyki technicznej, mechatroniki, mikroelektroniki, przemysłu informacyjnego, technologii automatyzacji, bezpieczeństwa, dźwięku, energii i ciepła, jądrowej i reaktorowej, komunikacji, konstrukcyjnej, lotniczej i kosmicznej, maszyn rolniczych, mikrosystemowej, pojazdów, precyzyjnej, procesowej, produkcji, technologii produkcji i eksploatacji, środowiska, transportu i komunikacji, telekomunikacji, zarządzania osobami

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, automatyk, elektromechanik, elektronik komunikacji, elektronik przemysłowy, elektronik sprzętu lotniczego, menedżer systemów teletransmisji impulsowej, monter instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, monter instalacji elektrycznej, monter przewodów gazowych i wodociągowych, monter urządzeń elektrycznych, rusznikarz, specjalista mechatroniki, specjalista obróbki metali, technik informatyk, technik włókiennictwa, zegarmistrz

 

grupa 9 zawodów to: INFORMATYKA I TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA

ZAINTERESOWANIA:

 • składanie i rozbudowywanie komputerów oraz instalowanie urządzeń peryferyjnych
 • konfigurowanie sieci
 • pisanie, dopasowywanie i rozbudowa programów komputerowych
 • zastosowanie najnowszej technologii telekomunikacyjnej
 • ciągłe uaktualnianie wiedzy
 • analiza i rozwiązywanie problemów
 • opracowywanie i realizacja programów szkoleniowych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • doświadczenie w obsłudze komputerów i baz danych
 • dobra znajomość matematyki
 • umiejętność koncentracji
 • rozpoznawanie współzależności technicznych
 • analiza i logiczne powiązanie ze sobą zdarzeń
 • zrozumiałe i obrazowe przekazywanie informacji

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

informatyk lub informatyk w zakresie informatyki: gospodarczej, medycznej, ogólnej, technicznej, inżynier z zakresu: automatyki, budowy maszyn, ekonomii, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, mikroelektroniki, technologii mikrosystemowej, telekomunikacji, matematyk przemysłowy, specjalista do spraw zarządzania systemami informatycznymi

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

automatyk, dystrybutor systemów teletransmisji impulsowej, elektronik komunikacji do spraw radiotechniki, techniki informacyjnej, telekomunikacyjnej, elektronik przemysłowy, elektronik przetwarzania informacji, elektronik systemów teletransmisji impulsowej, elektronik urządzeń telekomunikacyjnych, technik informatyk do spraw projektowania aplikacji lub do spraw integracji systemowej, technik informatyki przemysłowej, technolog przemysłowy

 

grupa 10 zawodów to: MODA, ODZIEŻ, WYROBY WŁÓKIENNICZE

ZAINTERESOWANIA:

 • dostrzeganie modnych trendów
 • prawidłowe dobieranie i obróbka tkanin, futer oraz skór
 • szkicowanie nowych projektów
 • opracowywanie nowych wzorów
 • przedstawianie i realizacja pomysłów
 • dokłada i czysta praca zgodnie z projektami
 • praca w dużym stopniu samodzielna
 • uwzględnianie życzeń klienta
 • odpowiednie zestawienie kombinacji kolorów
 • zastosowanie komputerów

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wyczucie koloru i formy
 • zdolności manualne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • kalkulacja zużycia materiału
 • systematyczne planowanie etapów pracy
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • pomysłowość
 • pewność w wydawaniu opinii odnośnie stylu i gustu

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier w zakresie: architektury wnętrz, budowy maszyn włókienniczych, chemii włókienniczej, techniki odzieżowej, techniki tkanin i konfekcji, technik technologii włókienniczej, technologii produkcji skór i obuwia, uszlachetniania tkanin, wytwarzania tkanin, wzornictwa tkanin, kostiumolog, projektant w zakresie: mody i kostiumów, tkanin artystycznych i przestrzeni scenicznej, tkanin i odzieży, wnętrz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

dekorator ekspozycji wystawowych, fryzjer damski, fryzjer męski, kaletnik, konfekcjoner techniczny, kosmetyczka/kosmetyk, krawiec, kuśnierz, laborant włókiennictwa, modystka, preparator tkanin, specjalista do spraw uszlachetniania tkanin, szewc, tapicer, technik krawiecki, technik oczyszczania tkanin, technik włókiennictwa, wzorzysta produktów tekstylnych

 

grupa 11 zawodów to: MUZYKA, SZTUKA, WZORNICTWO

ZAINTERESOWANIA:

 • projektowanie i realizacja wzorów i kompozycji przestrzennych
 • nadawanie odpowiedniej formy
 • chęć eksperymentowania
 • zapoznawanie się z modnymi trendami
 • uwzględnianie życzeń klientów
 • uzgadnianie z klientem aspektów artystycznych i ekonomicznych zlecenia

UMIEJĘTNOŚCI:

 • pomysłowość
 • przedstawienie pomysłów w formie szkiców
 • wytrwałość
 • przekonujące przedstawianie własnej osoby i własnego dzieła
 • dobre wyczucie koloru i formy
 • otwartość na nowe formy
 • kalkulacja zużycia materiału
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zdolności manualne

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aktor, arteterapeuta, artysta plastyk, choreograf, dramaturg, dyrygent, dyrygent orkiestry, inżynier w zakresie techniki: dźwięku i obrazu, mediów, teatru i widowisk, konserwator zabytków, kostiumolog, lalkarz, muzyk instrumentalista, muzyk orkiestry, muzykoterapeuta, nauczyciel muzyki, operator dźwięku, organista, pedagog tańca, projektant grafiki lub komunikacji wizualnej, reżyser, reżyser filmowy i telewizyjny, rzeźbiarz, scenograf i kostiumolog, śpiewak operowy, tancerz, teatrolog, wokalista

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

charakteryzator, dekorator ekspozycji wystawowych, dekorator szkła i ceramiki, dekorator szkła i porcelany, dekorator wnętrz, dekorator wyrobów porcelanowych, drzeworytnik, edytor filmów i wideokaset, fotograf, fryzjer męski, grafik prasowy, grawer, kamieniarz, konstruktor organów i harmonii, konstruktor pianin i klawesynów, krawiec damski, lutnik, modystka, montażysta telewizyjny i radiowy, operator obrazu i dźwięku, scenograf, specjalista do spraw uszlachetniania szkła, sprzedawca artykułów muzycznych, sztukator, wytwórca blaszanych instrumentów dętych, wytwórca drewnianych instrumentów dętych, wytwórca instrumentów szarpanych, wytwórca wyrobów ceramicznych, złotnik

 

grupa 12 zawodów to: MEDYCYNA I PSYCHOLOGIA

ZAINTERESOWANIA:

 • opieka, leczenie, udzielanie pomocy
 • doradztwo
 • przeprowadzanie badań
 • dokonywanie pomiarów
 • dokonywanie badań kontrolnych
 • porównywanie
 • analizowanie
 • instruowanie
 • sporządzanie i analiza raportów
 • zastosowanie przyrządów technicznych
 • współpraca z innymi

UMIEJĘTNOŚCI:

 • łatwość podejmowania decyzji
 • poczucie odpowiedzialności
 • wytrzymałość
 • umiejętność koncentracji
 • wytrwałość i cierpliwość
 • zdolność empatii
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • staranność w pracy
 • elokwencja
 • wiedza przyrodnicza
 • dobra pamięć
 • zwracanie uwagi na higienę i czystość
 • zdolności manualne

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aptekarz, arteterapeuta, dentysta, informatyk medyczny, inżynier w zakresie: klinicznym, technologii biomedycznej, technologii zakładów zdrowotnych, lekarz, muzykoterapeuta, pedagog specjalny, promotor zdrowia, psycholog, psychoterapeuta, rehabilitant sportowy, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista zdrowia publicznego, weterynarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

asystent lekarza, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent stomatologa, dietetyk, ergoterapeuta, fizjoterapeuta, higienistka stomatologiczna, instruktor higieny, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, opiekun w domu opieki społecznej, opiekun zwierząt, ortoptysta, pielęgniarka, pielęgniarka, pielęgniarka dziecięca, położna, pracownik socjalny, ratownik medyczny, rehabilitantka, specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych, specjalista medycyny naturalnej, statystyk medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektrokardiolog, technik elektroniki medycznej, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik okulistyczny, technik ortopeda, technik weterynaryjny, terapeuta zajęciowy, trener oddechu, głosu i wymowy

 

grupa 13 zawodów to: TECHNIKA MEDYCZNA I LABOLATORIUM

ZAINTERESOWANIA:

 • praca z użyciem narzędzi
 • obsługa narzędzi precyzyjnych
 • obsługa, czyszczenie i konserwacja narzędzi i przyrządów
 • sporządzanie i analiza zebranych danych
 • zwracanie uwagi na czystość i higienę
 • doradzanie klientom i pacjentom /obsługa/
 • konstruowanie i dopasowywanie medycznych środków pomocniczych
 • planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie i ocena badań laboratoryjnych
 • usuwanie skutków i przyczyn zakłóceń
 • poszukiwanie rozwiązań problemów technicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • zrozumienie współzależności pomiędzy zjawiskami natury medycznej i technicznej
 • rozległa wiedza przyrodnicza i matematyczna
 • zdolność empatii
 • poczucie taktu, liczenie się z potrzebami pacjentów
 • zdolność pracy zespołowej
 • zdolności manualne
 • dobre rozróżnianie kolorów

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

inżynier w zakresie: biotechnologii, informatyki medycznej, optyki, technologii biomedycznej, technologii fizycznej, technologii medycznej, technologii mikrosystemowej, technologii środowiska i higieny, przedstawiciel medyczny

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

akustyk aparatów słuchowych, asystent stomatologa, mechanik sprzętu chirurgicznego, mechanik sprzętu ortopedycznego, producent obuwia ortopedycznego, statystyk medyczny, technik w zakresie: analityki medycznej, audiologii, audiometrii, dentystyczny, diagnostyczny, elektroniki medycznej, elektroradiologii, farmaceutyczny, optyki, rehabilitacji, weterynarii

 

grupa 14 zawodów to: HANDEL, EKONOMIA I EKONOMIKA PRZEMYSŁU

ZAINTERESOWANIA:

 • obliczanie oraz porównywanie kosztów i cen
 • organizacja przebiegu pracy
 • gromadzenie, analiza, przetwarzanie oraz prezentacja danych i liczb
 • samodzielna praca
 • stosowanie i obsługa urządzeń biurowych
 • porządkowanie i sortowanie kartotek klientów
 • pozyskiwanie klientów i doradztwo
 • realizacja zaleceń dotyczących kupna i sprzedaży

UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętność występowanie publicznego
 • elokwencja w mowie i piśmie
 • dar przekonywania
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • zmysł handlowy
 • znajomość języków obcych
 • łatwość podejmowania decyzji

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomii politycznej, ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki, handlowiec, informatyk przemysłowy, inżynier przemysłowy, matematyk, matematyk przemysłowy, prawnik, specjalista z zakresu gospodarki, tłumacz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent reklamowy, asystent ubezpieczeniowy, asystent przemysłowy, bankowiec, dealer samochodowy, hotelarz, księgarz, pośrednik handlowy w branży farmaceutycznej, pracownik drogerii, referent administracyjno – biurowy, sekretarka, spedytor z zakresu transportu: lądowego, śródlądowego, lotniczego, sprzedawca w tym z zakresu: muzykaliów, nieruchomości, systemów teletransmisji impulsowej, usług audiowizualnych, lotniczych, pocztowych, turystycznych, w handlu detalicznym, w handlu hurtowym i zagranicznym, technik farmaceutyczny, urzędnik podatkowy

 

grupa 15 zawodów to: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA, TURYSTYKA

ZAINTERESOWANIA:

 • obsługa klientów
 • posługiwanie się językami obcymi
 • prowadzenie rozmów dotyczących sprzedaży
 • sortowanie i porządkowanie
 • kontrola zasobów magazynowych
 • posługiwanie się liczbami i danymi
 • zastosowanie nowoczesnych technik komunikacyjnych
 • kontakt z ludźmi
 • samodzielna praca

UMIEJĘTNOŚCI:

 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • elokwencja w mowie
 • znajomość języków obcych
 • dar przekonywania
 • zmysł rachunkowy
 • odporność fizyczna, w szczególności na pracę w pozycji stojącej
 • praca pod presją konieczności dotrzymywania terminów
 • gotowość pracy w niekorzystnym czasie /w weekend lub wieczorem/

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, administrator hotelu i restauracji, specjalista do spraw z zakresu: hotelarstwa i gastronomii, komunikacji drogowej/turystyki, przemysłu rozrywkowego, przemysłu turystycznego, turystyki, zarządzania hotelami, geograf, handlowiec

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

cukiernik, hotelarz, kelner, kucharz, menedżer w branży gastronomicznej, pilot samolotów pasażerskich, pracownik gastronomii, pracownik obsługi hotelu, pracownik restauracji, pracownik służb kolejowych, rzeźnik, spedytor w transporcie lotniczym, śródlądowym, sprzedawca usług turystycznych, steward, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik drogownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, zawodowy kierowca.

 

grupa 16 zawodów to: WYPOCZYNEK, SPORT, ANIMACJA

ZAINTERESOWANIA:

 • motywowanie do działania
 • praca z grupą
 • kontakt z ludźmi w różnym wieku
 • fitness, sport
 • różne miejsca pracy
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych
 • wypróbowywanie nowych pomysłów

UMIEJĘTNOŚCI:

 • pomysłowość
 • zdolność improwizacji
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność występowania publicznego
 • elokwencja
 • zdolność empatii
 • odporność fizyczna
 • wytrwałość
 • cierpliwość

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu turystyki, geograf o specjalności: animacji czasu wolnego, turystyka i środowisko naturalne, menedżer imprez masowych, menedżer sportu, menedżer turystyczny, nauczyciel muzyki, nauczyciel rytmiki, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog społeczny, pedagog szkolny, pedagog tańca, pracownik naukowy z zakresu sportu, pracownik socjalny

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

fizjoterapeuta, fotograf, hodowca koni, instruktor jady na nartach, instruktor tańca, masażysta, nauczyciel gimnastyki, opiekun osób starszych, sprzedawca usług lotniczych, sprzedawca usług turystycznych, sprzedawca artykułów sportowych i akcesoriów rekreacyjnych, wychowawca.

 

grupa 17 zawodów to: WYCHOWANIE, EDUKACJA, DOKSZTAŁCANIE

ZAINTERESOWANIA:

 • nauczanie
 • motywowanie
 • udzielanie rad
 • przekonywanie
 • ciągłe uzupełnianie wiedzy
 • kontrola, porównywanie i ocena osiągnięć

UMIEJĘTNOŚCI:

 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • samodzielność
 • otwartość w stosunku do innych ludzi
 • cierpliwość i wytrwałość
 • pomysłowość
 • elokwencja
 • dobra pamięć
 • rozległa wiedza ogólna
 • aktywność

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

archiwista, bibliotekarz, doradca zawodowy, logopeda, muzeolog, muzykoterapeuta, nauczyciel w placówkach edukacji dorosłych, nauczyciel w szkołach ogólnokształcących, w szkołach zawodowych, nauczyciel emisji głosu, nauczyciel religii, nauczyciel szkół o profilu handlowym, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania muzycznego/rytmiki, pedagog, pedagog społeczny, psycholog, socjolog, teolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

instruktor fitnessu, instruktor gimnastyki, opiekun dzieci, pomocnik w zakresie rehabilitacji, pracownik biblioteki, pracownik archiwum, rehabilitant, wychowawca

 

grupa 18 zawodów to: OPIEKA, DORADZTWO, DUSZPASTERSTWO

ZAINTERESOWANIA:

 • dostrzeganie i zrozumienie problemów innych
 • służenie dobrą radą
 • pozytywne wpływanie na rozwój ludzi
 • uczenie samopomocy
 • ustawiczny kontakt z ludźmi
 • samodzielna praca

UMIEJĘTNOŚCI:

 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • otwartość/bystrość
 • wiara w siebie
 • pewność siebie
 • zdolność empatii
 • umiejętność pracy zespołowej
 • elokwencja
 • łatwość podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność
 • dyskrecja, poczucie taktu
 • rozległa wiedza ogólna

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

muzykoterapeuta, nauczyciel religii, pedagog, pedagog społeczny, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, specjalista organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej, teolog

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

asystent z zakresu rehabilitacji, fizjoterapeuta, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, rehabilitant, wychowawca

 

grupa 19 zawodów to: JĘZYKI I MEDIA

ZAINTERESOWANIA:

 • wyważanie myśli za pomocą słów i obrazów
 • eksperymentowanie z różnymi formami przekazu
 • spisywanie i realizacja własnych pomysłów
 • odpowiedzialne gromadzenie i zrozumiałe przekazywanie informacji
 • ocena, dobór i popularyzacja tekstów

UMIEJĘTNOŚCI:

 • elokwencja w mowie i piśmie
 • trafne wydawanie sądów, umiejętności krytyki
 • dobra pamięć
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • siła przekonywania
 • zdolność empatii
 • umiejętność pracy zespołowej
 • pewność siebie
 • wiara w siebie
 • znajomość języków obcych
 • pomysłowość
 • aktywność

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

aktor, animator kultury, archiwista, bibliotekarz, dziennikarz, ekonomista z zakresu mediów, filolog, informatyk, inżynier dźwięku, elektrotechniki, techniki informacyjnej i komunikacyjnej, językoznawca, medioznawcza, muzyk, muzyk instrumentalista, muzyk kościelny, śpiewak, nauczyciel języka obcego, operator dźwięku, operator filmowy i telewizyjny, projektant grafiki, redaktor językowy, reżyser, specjalista do spraw komunikacji społecznej, tancerz, tłumacz, tłumacz konferencyjny, wydawca

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent reklamowy, asystent kamerzysty, charakteryzator, drukarz, edytor filmów, fotograf, grafik prasowy, laborant fotograficzny, laborant w zakresie filmów, montażysta, operator obrazu i dźwięku w mediach, plastyk sceniczny, scenograf, specjalista sitodruku, technik obsługi ruchu turystycznego

 

grupa 20 zawodów to: TRANSPORT, KOMUNIKACJA, LOGISTYKA

ZAINTERESOWANIA:

 • opracowywanie/uzgadnianie planów działania
 • opracowywanie rozwiązań problemów technicznych
 • porównywanie danych i wartości pomiarowych
 • przekonywanie pracowników/klientów
 • obsługa i zastosowanie urządzeń i przyrządów technicznych
 • ustalanie i likwidacja przyczyn zagrożeń i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI:

 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • zrozumienie współzależności natury technicznej
 • podstawowa znajomość języków obcych
 • odpowiedzialność
 • odporność fizyczna
 • umiejętność koncentracji
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

ekonomista, specjalista z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, handlowiec, inżynier w zakresie: budownictwa i komunikacji, budowy dróg i mostów, budowy maszyn, budowy statków i technologii morskiej, komunikacji i planowania przestrzennego, logistyki, komunikacji, nawigator, transportu, kontroler lotu, oficer/podoficer Wojska Polskiego, urzędnik administracji publicznej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

dealer samochodowy, dróżnik, kierowca zawodowy, kontroler jakości transportu morskiego, magazynier, mechanik okrętowy, operator, stacji benzynowej, pilot samolotów pasażerskich, pracownik portowy, pracownik służb kolejowych, przewoźnik żeglugi śródlądowej, spedytor w transporcie: lądowym, lotniczym, śródlądowym, sprzedawca usług turystycznych, technik handlu hurtowego i zagranicznego, technik transportu pocztowego i ruchu towarowego, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

 

grupa 21 zawodów to: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ZAINTERESOWANIA:

 • postępowanie zgodne z planami działania
 • zestawienie danych
 • zwalczanie i prewencja przestępczości
 • usuwanie zagrożeń
 • troska o bezpieczeństwo
 • obsługa urządzeń technicznych i pojazdów
 • przekazywanie i forsowanie decyzji

UMIEJĘTNOŚCI:

 • odpowiedzialność
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • opanowanie
 • odporność fizyczna
 • logiczne myślenie
 • umiejętność koncentracji
 • elokwencja
 • praca pod presją konieczności dotrzymania terminów

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

adwokat, ekonomista, specjalista do spraw ekonomii politycznej, kontroler lotu, notariusz, oficer/podoficer Wojska Polskiego, politolog, pracownik społeczny, prokurator, rzecznik patentowy, sędzia, socjolog, statystyk, urzędnik policyjny wyższego szczebla policji porządkowej lub straży granicznej, urzędnik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik wyższego szczebla, np. Administracji finansowej, wojskowej lub aparatu penitencjarnego

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent ubezpieczeniowy, funkcjonariusz straży granicznej, policjant, pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji, pracownik kancelarii adwokackiej, kancelarii notarialnej, pracownik kancelarii rzecznika patentowego, pracownik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik podatkowy, urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

 

grupa 22 zawodów to: ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PARTIE, STOWARZYSZENIA

ZAINTERESOWANIA:

 • zbieranie, analiza i opracowywanie danych i liczb
 • dostosowywanie się do innych ludzi
 • analiza problemów społecznych/prawnych oraz poszukiwanie rozwiązań
 • przestrzeganie przepisów
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych
 • praca przy biurku
 • doradzanie innym ludziom
 • wywieranie wpływu na rozwój polityczny, ekonomiczny i społeczny kraju bądź regionu

UMIEJĘTNOŚCI:

 • elokwencja w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość podejmowania decyzji
 • gotowość ponoszenia odpowiedzialności
 • rozległa wiedza ogólna
 • umiejętność koncentracji
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • zmysł rachunkowy
 • zrozumienie powiązań pomiędzy zjawiskami natury politycznej, gospodarczej i prawnej

ZAWODY, KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ W TOKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

adwokat, archiwista, bibliotekarz, ekonomista z zakresu administracji, finansista, handlowiec, informatyk przemysłowy, politolog, pracownik służby administracyjnej, ekonomista, specjalista z zakresu gospodarki, rzecznik patentowy, socjolog, urzędnik wymiaru sprawiedliwości, urzędnik wyższego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /POZA UCZELNIAMI/:

agent ubezpieczeniowy, księgowa, operator przetwarzania tekstu i wprowadzania danych, pracownik administracyjny przedsiębiorstwa lub instytucji, pracownik kancelarii adwokackiej lub notarialnej, pracownik wymiaru sprawiedliwości, referent do spraw osobowych /pracownik działu kadr/, referent meldunkowy, urzędnik średniego szczebla w różnych placówkach rządowych i samorządowych

 

źródło: broszura „Wybór zawodu krok po kroku – pomoc w wyborze zawodu ECEO /Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu/

 

przydatne strony internetowe, z których możesz dowiedzieć się więcej na temat zawodów:

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111

http://www.ohpdlaszkoly.pl/pub/dok/3a4a25b3e33ee093ebee4d1a1faed953/Zawodoznawstwo%20w%20planowaniu%20kariery%20wersja%20na%20www%202%20%28z%20dobrym%20ISBN%29.pdf

 

 

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Arkadiusz Przystał 2019-09-06 11:48 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl