Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Człowiek - Nadzieja - Zaufanie - Praca

 

Człowiek – Nadzieja – Zaufanie – Praca

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

Celem głównym jest objęcie w latach 2012-2014 wsparciem 15 bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat nyski i uzyskanie do końca 2014 r. zatrudnienia przez co najmniej troje uczestników projektu.

 

Grupa Docelowa Projektu: osoby niepełnosprawne w wieku od 18. do 64. lat, zamieszkujące na terenie powiatu nyskiego, zarejestrowane w PUP w Nysie jako osoby bezrobotne.

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne – objęcie uczestników projektu pomocą doradców zawodowych (6 godzin na 1 uczestnika) oraz pomocą psychologa (10 godzin na 1 uczestnika).

 

  • Coaching – objęcie każdego uczestnika opieką osobistego coacha. Rola coacha będzie polegała na wydobywaniu mocnych stron uczestników, pomaganiu w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia założeń, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Będą oni towarzyszyć uczestnikom w trakcie całej ścieżki określonej w Indywidualnym Planie Rozwoju, aż do zakończenia uczestnictwa w projekcie.

 

  • Cykl szkoleń z modułem warsztatowym: Trening kompetencji i umiejętności społecznych:

 

1. UWIERZ W SIEBIE – 40h szkol. - prowadzone przez psychologa obejmujące zagadnienia takie jak:

- samopoznanie i budowanie poczucia własnej wartości,

- trening asertywności,

- komunikacja interpersonalna,

- konstruktywne rozwiązywanie problemów/konfliktów,

- umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

 

2. ZDOBYWAM RYNEK – 60h szkol. -  prowadzone przez doradców zawodowych obejmujące zagadnienia takie jak:

- tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,

-  metody rekrutacji,

- autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą,

- skuteczna komunikacja i praca zespołowa.

 

W celu przybliżenia uczestnikom optymalnego środowiska jakie panuje w trakcie rozmów kwalifikacyjnych planuje się ich przeprowadzenie na warsztatach z udziałem zaproszonych pracodawców i przedstawicieli agencji zatrudnieniowych.

 

3. ŚWIADOMY PRACOWNIK - 20h szkol. - prowadzone przez profesjonalnych trenerów obejmujące zagadnienia:

a)  prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy,

b)  podstawy prawa pracy i prawa gospodarczego, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym;

- zatrudnianie (przywileje i obowiązki)

- czas pracy,

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne,

- ulgi w podatkach i opłatach lokalnych związane z prawem pracy.

 

  • Szkolenia zawodowe  - każdy z uczestników odbędzie szkolenie zawodowe.

 

  • Staże - Uczestnicy będą kierowani na 12-miesięczne staże do pracodawców. Rodzaj wykonywanej pracy będzie zależał od indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz profilu zrealizowanego szkolenia zawodowego.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 31.10.2014 r.

 

Szczegółowe informacje: Ewa Gola- Specjalista ds. programów, II piętro, pokój 22, Tel. 77 448 99 28,

e-mail:

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Czlowiek - nadzieja - zaufanie - praca [ 4 ]
Ankieta aplikacyjna do projektu Ankieta aplikacyjna do projektu 153.5KB pobierz
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 47KB pobierz
Regulamin uczestnictwa w projekcie z dnia 02.11.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie z dnia 02.11.2012 r. 101.5KB pobierz
Zakres danych osobowych Uczestnika/ Uczestniczki projektu Zakres danych osobowych Uczestnika/ Uczestniczki projektu 164KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2012-11-06 12:37 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl