Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktywizacja zawodowa osob bezrobotnych V

 

OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 - 07. Konkurencyjny rynek pracy

Działanie RPO WO 2014-2020 - 07.01.  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (V)”


Cel projektu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w rozumieniu, w tym zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.


Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, przewidziane do realizacji w ramach Działania 7.1, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

1) kobiety,

2) osoby z niepełnosprawnościami,

3) osoby w wieku 50 lat i więcej,

4) osoby długotrwale bezrobotne,

5) osoby o niskich kwalifikacjach,

6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

7) migranci powrotni i imigranci.
Do projektu rekrutowane będą osoby należące do I lub II profilu pomocy.

Formy wsparcia:

  • staże,
  • szkolenia,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne.

Ogólna wartość projektu:

3.114.868,00  zł


Okres realizacji projektu:

1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Dorota Hutyra
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
tel. 077 448 99 28,
e-mail:

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2020-07-16 10:59 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl