Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktywizacja osob mlodych pozostajacych


OŚ PRIORYTETOWA I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim (V)”

Cel projektu.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie nyskim.

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 216 osób poniżej 30 roku życia, należących do tzw. kategorii NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).


Formy wsparcia:

  • staże,
  • bony stażowe,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia zawodowe,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne.
Ogólna wartość projektu:
2 202 985,70  zł

Okres realizacji i rekrutacji do projektu:
1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
 

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Maciej Krzysik
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Pokój 25 II piętro
tel. 077 448 99 22 lub 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl
 
Osoby bezrobotne chcące skorzystać z projektu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta.
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2019-01-24 14:37 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl