http://pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Akademia_AS.html

Akademia AS

Poddziałanie 7.2.1

Projekt Akademia Aktywności Społecznej

Uczestnicy projektu

Projektem zostanie objętych 30 osób, w tym 17 kobiet i  13 mężczyzn.

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria łącznie:

- Dodatkowe kryterium dla połowy uczestników projektu ( tj. 15 osób):  ukończony 50 rok życia.

- Spośród potencjalnych kandydatów do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby borykające się z kilkoma problemami jednocześnie, wymagające szczególnego.

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie do końca 2014 roku zatrudnienia przez co najmniej 30% uczestników/uczestniczek projektu.

 

W ramach projektu zaplanowano kompleksową ścieżkę wsparcia obejmującą:

1. Szkolenie „Szukam pracy” – uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania i kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

2. Szkolenie savoir vivre i kreowania wizerunku – uczestnicy zapoznają się z zasadami savoir vivre, dobrych manier i ogłady na co dzień, poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Nauczą się jak osiągnąć i utrzymać odpowiedni wizerunek zewnętrzny – szczególnie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z potencjalnym pracodawcą.

3. Szkolenie z kompetencji informatycznych - ma na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych.

 

Każdy uczestnik/uczestniczka skorzysta ze wszystkich form wsparcia.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2011 – 31.03.2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 77 4489928)

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Akademia AS [ 3 ]
Ankieta aplikacyjna do projektu Akademia AS Ankieta aplikacyjna do projektu Akademia AS 67.5KB pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 39.5KB pobierz
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie 97KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj