Dzisiaj mamy: 26 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Akademia AS

Poddziałanie 7.2.1

Projekt Akademia Aktywności Społecznej

Uczestnicy projektu

Projektem zostanie objętych 30 osób, w tym 17 kobiet i  13 mężczyzn.

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria łącznie:

  • osoba długotrwale bezrobotna (zgodnie z definicją zawartą w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • osoba zamieszkująca powiat nyski, na terenie  jednej z gmin o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem tj. Kamiennik, Paczków, Otmuchów, Pakosławice, Korfantów,
  • osoba borykająca się z problemami utrudniającymi powrót na rynek pracy.

- Dodatkowe kryterium dla połowy uczestników projektu ( tj. 15 osób):  ukończony 50 rok życia.

- Spośród potencjalnych kandydatów do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby borykające się z kilkoma problemami jednocześnie, wymagające szczególnego.

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie do końca 2014 roku zatrudnienia przez co najmniej 30% uczestników/uczestniczek projektu.

 

W ramach projektu zaplanowano kompleksową ścieżkę wsparcia obejmującą:

  • Poradnictwo zawodowe połączone z poradnictwem psychologicznym - w ramach zadania przewiduje się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.
    • Cykl szkoleń rozwijających kompetencje społeczne - Akademia Aktywności Społecznej (Akademia AS):

1. Szkolenie „Szukam pracy” – uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania i kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

2. Szkolenie savoir vivre i kreowania wizerunku – uczestnicy zapoznają się z zasadami savoir vivre, dobrych manier i ogłady na co dzień, poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Nauczą się jak osiągnąć i utrzymać odpowiedni wizerunek zewnętrzny – szczególnie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z potencjalnym pracodawcą.

3. Szkolenie z kompetencji informatycznych - ma na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych.

  • Szkolenia zawodowe - szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zgodnie z określoną przez doradcę indywidualną ścieżką rozwoju.
  • 12-miesięczne staże u pracodawcy połączone z utrwalaniem/adaptacją uczestnika w miejscu pracy.

 

Każdy uczestnik/uczestniczka skorzysta ze wszystkich form wsparcia.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2011 – 31.03.2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 77 4489928)

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Akademia AS [ 3 ]
Ankieta aplikacyjna do projektu Akademia AS Ankieta aplikacyjna do projektu Akademia AS 67.5KB pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 39.5KB pobierz
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie 97KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2012-02-22 09:44 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl