Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

40 mlodych - wspolny cel

 

Projekt 40 MŁODYCH – WSPÓLNY CEL jest współfinansowany z Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1

 

 

Grupę docelową projektu stanowi  40 osób bezrobotnych w wieku do 30 r. ż., zarejestrowanych w PUP w Nysie ponad 6 miesięcy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie nyskim, na terenie jednej z 5 gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów, Skoroszyce.

 

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem co najmniej 40 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie jednej z gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Otmuchów i uzyskanie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie zatrudnienia przez przynajmniej 8 z nich.

 

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne.
  2. Szkolenia - Trening umiejętności i kompetencji społecznych:
  3. Szkolenie z modułem warsztatowym „MAKS –TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO – MŁODZI, AKTYWNI, KREATYWNI, SAMODZIELNI” - prowadzone przez doradców zawodowych i psychologa.

Zakres tematyczny:

Blok I: efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej – autoprezentacja:

Blok II: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych – komunikacja w zespole, asertywność:

Blok III: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych – planowanie rozwoju zawodowego, efektywne zarządzanie czasem: planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy – techniki zarządzania czasem,

b. Szkolenie ZDOBYWAM RYNEK - prowadzone przez Lidera Klubu Pracy PUP, obejmujące tematy:

- tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,

-  metody rekrutacji,

- autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą,

- skuteczna komunikacja i praca zespołowa,

- młodzi na rynku pracy,

- aktywne metody poszukiwania pracy.

  1. Partnerski Klub Wsparcia.
  2. Szkolenia zawodowe.
  3. Pośrednictwo pracy.
  4. Staże.

 

Działania w projekcie będą realizowane przez PUP Nysa w partnerstwie z 5 gminami: Gminą Kamiennik, Gminą Korfantów, Gminą Łambinowice, Gminą Otmuchów, Gminą Skoroszyce.

Partnerzy ze swojej strony wniosą do projektu zasoby ludzkie (koordynatorzy) i techniczno - organizacyjne w postaci wyposażonych sal do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego. Będą zaangażowani także w działania promocyjne i rekrutacyjne - zadbają o prawidłowe rozpowszechnianie informacji o projekcie, m.in. za pomocą plakatów informacyjnych, na terenie gminy,
z naciskiem na Ośrodki Pomocy Społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2014-04-08 13:16 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl